Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đà Nẵng: Tập trung triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2020

15/03/2020

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố tập trung triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020.

 

Tăng cường các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và thực hành về bình đẳng giới trong các tầng lớp nhân dân. (Ảnh minh hoạ).
Tăng cường các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và thực hành về bình đẳng giới trong các tầng lớp nhân dân.

 

Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, đặc biệt là bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị thông qua các hình thức phù hợp với từng địa phương, đơn vị và đặc thù từng nhóm đối tượng. Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và hoạt động của các cơ quan dân cử cho cán bộ nữ tiềm năng nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị...
Tăng cường các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và thực hành về bình đẳng giới trong các tầng lớp nhân dân nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tuyên truyền giới thiệu các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai. Qua đó, nhân rộng các hoạt động thu hút sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong thực hiện bình đẳng giới, trong đó có nhóm đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên.
UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền và triển khai thực hiện những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019 với hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương và từng đối tượng, địa bàn. Tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh vai trò của các sở, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt là vai trò của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong công tác kiểm tra, xây dựng và đề xuất chính sách liên quan đến vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.
Xem