Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bắc Ninh: Gần 1,3 triệu người tham gia BHXH, BHYT

19/02/2020

 Theo thống kê của BHXH tỉnh Bắc Ninh, năm 2019, toàn tỉnh có gần 1,3 triệu người tham gia BHXH, BHYT, tăng 7,34% so với cùng kỳ năm trước, đạt 103,5% chỉ tiêu, kế hoạch năm.

 Trong đó, có hơn 400.000 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 7,34% so với cùng kỳ năm trước; 6.700 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 102%; hơn 390.000 tham gia BHTN, tăng 11,71% và gần 1,29 triệu người tham gia BHYT, tăng 4,65%. Tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN là hơn 8.600 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 100% chỉ tiêu, kế hoạch năm.

Trong năm 2019, BHXH tỉnh giải quyết 2.284 hồ sơ hưởng BHXH, trong đó, 1.020 hồ sơ hưởng chế độ hưu trí, 16 hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hàng tháng, 640 hồ sơ hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, 554 hồ sơ hưởng tử tuất một lần, 52 hồ sơ tai nạn lao động một lần, 2 hồ sơ trợ cấp cán bộ, xã phường; hơn 7.802 lượt người được giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước; gần 248.000 lượt người được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước; hơn 9.700 lượt người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp…
Nhờ tăng cường công tác tuyên truyền, việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT được nâng lên
Năm 2020, BHXH tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp góp phần thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan trong công tác tuyên truyền, thanh, kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, phát hiện và xử lý kịp thời các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.
Là tỉnh có số thu, chi BHXH, BHYT lớn; số đơn vị và người tham gia thường xuyên biến động và đối tượng thụ hưởng chế độ hết sức đa dạng. Chính vì vậy, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và ứng dụng CNTT là một trong nhiệm vụ được BHXH tỉnh chú trọng thực hiện. Trong năm 2019, BHXH tỉnh đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hoá xuống còn 28 TTHC (giảm trên 75%), rút ngắn thời hạn cấp thẻ BHYT xuống còn 5 ngày (riêng với người hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định), cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin được thực hiện trong ngày; giao dịch điện tử với các đơn vị tham gia BHXH đạt hơn 100%; đồng thời kết nối với gần 100% cơ sở KCB BHYT trên địa bàn… Kết quả này đã giúp BHXH tỉnh trong 2 năm 2018-2019 giữ vị trí thứ 2 trên tổng số 26 sở, ngành về CCHC (năm 2017 đứng ở vị trí thứ 7).
Bên cạnh đó, BHXH tỉnh còn chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua hệ thống bưu chính. Các đơn vị sử dụng lao động chỉ cần gọi điện thoại tới bưu điện huyện, thị xã, thành phố để chuyển và nhận kết quả hồ sơ với cơ quan BHXH theo quy định. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng hướng dẫn đối tượng thụ hưởng chế độ BHXH hàng tháng, BH thất nghiệp qua tài khoản ATM và nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân. Việc nộp hồ sơ điện tử là bước tiến lớn trong việc đơn giản hóa TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giao dịch với cơ quan BHXH.
Xem