Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bắc Kạn triển khai công tác giảm nghèo năm 2020

04/03/2020

 Chiều 04/3/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo năm 2020. Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

 Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2019, công tác giảm nghèo đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm. Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 của toàn tỉnh phân bổ cho các địa phương là hơn 283 tỷ đồng. Qua rà soát, số hộ nghèo toàn tỉnh cuối năm 2019 là hơn 15.700 hộ, chiếm tỷ lệ 19,5%, giảm 2,3% so với đầu năm; số hộ cận nghèo là hơn 9.100 hộ, chiếm tỷ lệ 11,3%, giảm 0,49% so với đầu năm.

Việc triển khai công tác giảm nghèo thời gian qua còn gặp một số khó khăn, bất cập như: Công tác tuyên truyền hiệu quả chưa cao. Kinh phí đầu tư, hỗ trợ cho công tác giảm nghèo còn thấp, dàn trải, phân khúc, phân tán. Quy trình triển khai các dự án phát triển sản xuất còn rườm rà. Biên chế thiếu, cán bộ cấp huyện, xã phải kiêm nhiệm thêm nhiều công việc nên hiệu quả công việc chưa cao. Một bộ phận người dân còn tư tưởng không muốn thoát nghèo để được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước...
Hội nghị thống nhất đề ra mục tiêu cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, gồm: Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,5% (với huyện nghèo giảm 3,5 - 4%); tỷ lệ  lao động qua đào tạo đạt 45%; số lao động được giải quyết việc làm mới 5.000 người; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 96%; tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia điện 98%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 98,5%... Đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận về kết quả đạt được, những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, đóng góp, đề xuất một số nội dung để triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo năm 2020.
Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để việc triển khai trong năm 2020 đạt kết quả cao, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền đối với công tác giảm nghèo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của người dân trong thực hiện giảm nghèo bền vững; biểu dương, động viên kịp thời các gương điển hình về giảm nghèo. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể, đơn vị nhất là người đứng đầu trong thực hiện công tác giảm nghèo.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kết hợp với tập trung tháo gỡ khó khăn cho địa phương, cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện. Làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đặc biệt gắn với các mô hình, dự án triển khai tại địa phương và xuất khẩu lao động. Việc triển khai các mô hình, dự án hỗ trợ sản xuất cần gắn chặt chẽ với nâng cao chất lượng sản phẩm, làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm. Tập trung giải ngân các nguồn vốn đầu tư…/.
 
Xem