Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Infographic - Kế hoạch hành động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

13/02/2020

 Ngày 02/01/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ra Quyết định số 01/QĐ-BLĐTBXH Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

 Slide1_3.JPGSlide2_4.JPGSlide3_2.JPGSlide4.JPG

Xem