Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo mở lại Cổng Thông tin Điện tử để tiếp nhận hồ sơ tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ Australia năm 2019 - 2020

31/01/2020

Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo về việc mở lại cổng thông tin điện tử để ứng viên nhập thông tin cá nhân đề nghị cấp Thư giới thiệu tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ Australia trong năm tài khóa 2019 - 2020 của Australia, cụ thể như sau: 

1. Tiếp nhận 700 hồ sơ của ứng viên chính thức, 300 ứng viên dự bị.
2. Thời gian mở cổng thông tin điện tử tiếp nhận hồ sơ của công dân vào 10 giờ sáng, thứ Sáu ngày 07/02/2020.
3. Để biết thêm điều kiện tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ, công dân tham khảo tại các website của Đại sứ quán Australia:
Thư giới thiệu được Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp là một thành phần hồ sơ để Đại Sứ quán Australia xem xét cấp thị thực Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ cho các ứng viên.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để công dân Việt Nam có nguyện vọng và đáp ứng các điều kiện tham gia Chương trình./.
Xem