Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Năm 2015: Làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an sinh xã hội

29/12/2014

Tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015, ngày 29/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, do chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm, nhờ đó đời sống người dân từng bước được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo của cả nước và các huyện, xã nghèo giảm nhanh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề xã hội đặt ra trong năm 2015 cần được giải quyết.

Năm 2014: Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,8 - 2%.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 của Bộ KH&ĐT cho thấy: Trong năm 2014, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội đã ban hành. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, cụ thể:
Ngân sách nhà nước đã bố trí 12.822 tỷ đồng để mua thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, hỗ trợ người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên; thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số với kinh phí 755 tỷ đồng; thực hiện tín dụng ưu đãi cho trên 403 nghìn lượt hộ nghèo vay vốn với doanh số 9.577 tỷ đồng; trên 502 nghìn lượt hộ cận nghèo vay vốn với doanh số 10.544 tỷ đồng; trên 61 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn.
Nhiều mô hình giảm nghèo được xây dựng, nhân rộng hiệu quả; quan tâm thực hiện các chính sách đối với gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo...
Nhờ đó, đời sống người dân từng bước được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo của cả nước và các huyện, xã nghèo giảm nhanh. Đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo cả nước ước giảm 1,8 - 2%/ năm so với cuối năm 2013 (từ 7,8% xuống còn 5,8 - 6%); riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 5%/năm (từ 38,2% năm 2013 xuống còn 33,2% năm 2014).
Cũng trong năm 2014, ước tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước và đạt 100% kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động khoảng 105.000 người, tăng 19,1% so với năm trước, vượt 20,7%; công tác trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông đã giảm mạnh ở cả 3 tiêu chí: Số vụ tai nạn giao thông giảm 13,8%, số người chết giảm 4% và số người bị thương giảm 17,2%.
Tiếp tục đẩy mạnh chính sách giảm nghèo
Đánh giá công tác bảo đảm an sinh xã hội năm 2014, Thủ tướng cho rằng: Các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo nghề, phòng chống tệ nạn xã hội...  dù đã có nhiều cải thiện. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề xã hội cần được quan tâm giải quyết và làm tốt hơn nữa trong năm 2015.
Theo đó, Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, đã đưa 3 nhóm giải pháp lớn nhằm bảo đảm chính sách an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.
Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương, tiếp tục thực hiện các giải pháp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, nhất là lao động ở nông thôn, sinh viên mới tốt nghiệp; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động; hoàn thiện chính sách, đồng thời nâng cao mức sống người có công với cách mạng.
Đẩy mạnh thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo theo hướng bền vững, tăng cường khả năng tiếp cận của đối tượng thụ hưởng và sự tham gia của người nghèo, trong đó chú trọng các giải pháp khuyến khích người nghèo vươn lên thoát nghèo. Điều chỉnh chuẩn nghèo theo hướng tiếp cận nghèo đa chiều nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu và đáp ứng các dịch vụ xã hội cơ bản phù hợp thực tiễn của Việt Nam.
Trong phòng chống tệ nạn xã hội, cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, mô hình thí điểm hiệu quả trong công tác cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm và hòa nhập cộng đồng cho người nghiện sau cai, người bán dâm. Nhân rộng mô hình xã, phường phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh mới tệ nạn ma túy, mại dâm.
Về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành y tế cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tăng cường y tế dự phòng, không để dịch bệnh lớn xảy ra; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bệnh, duy trì tỷ lệ tiêm chủng; tập trung chỉ đạo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống HIV/AIDS, tiếp tục thực hiện mục tiêu 3 giảm (người nhiễm mới, người tử vong, kỳ thị phân biệt, đối xử) trong công tác phòng chống HIV/AIDS, mở rộng điều trị bằng methadone và các loại thuốc, hình thức điều trị có hiệu quả.
Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các dự án bệnh viện vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh; giảm thời gian điều trị tại bệnh viện.
Một số chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2015
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,2%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30 - 32% GDP; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7 - 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15%; số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 23,5 giường.

 

Xem