Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Infographic: Trường hợp được hưởng chế độ tai nạn lao động

12/12/2019

Căn cứ vào Điều 45 Luật An toàn vệ sinh lao động , người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:  

 tainanld.png

Xem