Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Yên Bái phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

18/11/2019

Sáng 15/11, tại huyện Trấn Yên, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cấp tỉnh năm 2019 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ phát động.
Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh dự Lễ phát động.

Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự vào cuộc trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể đã góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về bình đẳng giới.
Nhận thức của toàn xã hội về đấu tranh, phòng ngừa bạo lực gia đình, bạo lực giới từng bước nâng cao. Việc triển khai xây dựng các điểm tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình, xây dựng địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, xây dựng các mô hình, các câu lạc bộ về phòng, chống bạo lực gia đình đã đạt kết quả bước đầu khá quan trọng.
Đến nay, Yên Bái đã xây dựng được 1 mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng, các câu lạc bộ luôn duy trì hoạt động tại cộng đồng hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp phụ nữ và trẻ em, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em.
Yên Bái đang tiếp tục phấn đấu để hoàn thành 7 mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 đã đề ra.  


Một tiểu phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực tại Lễ phát động

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và trong tỉnh cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Tích cực tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Yên Bái về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
Vận động toàn xã hội cùng góp sức tích cực nhằm thực hiện có hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 trên tất cả các lĩnh vực.
Quan tâm xây dựng các mô hình tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong những lĩnh vực có nguy cơ bất bình đẳng giới cao; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đánh giá hoạt động bình đẳng giới ở các cấp, đặc biệt là kiểm soát không để các hình ảnh định kiến giới trên các phương tiện, ấn phẩm, sản phẩm truyền thông.

Xem