Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bình Dương phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2019

18/11/2019

Sáng 15/11, tại TP.Thủ Dầu Một, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 với chủ đề "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em".

Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 với chủ đề "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em"

Bình đẳng giới là một trong các mục tiêu phát triển bền vững được Liên hiệp quốc thông qua vào năm 2015, đồng thời cũng là chìa khóa mở ra cho phụ nữ và trẻ em gái các cơ hội phát huy năng lực bản thân vào quá trình phát triển xã hội và hưởng thụ các thành quả của sự phát triển.
Trên địa bàn tỉnh hiện nay đã có nhiều phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo với tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng chiếm trên 26%; tỷ lệ lao động nữ được giải quyết việc làm mới hàng năm chiếm khoảng 59%.
Bình Dương phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2019 - Ảnh 1.
Phụ nữ, trẻ em không chỉ là nạn nhân chính của bạo lực trong gia đình mà còn là đối tượng bị mua bán, xâm hại tình dục và chịu nhiều hình thức bạo lực ngoài phạm vi gia đình
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, vẫn còn nhiều thách thức trong việc đảm bảo bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ. Khoảng cách giới vẫn còn tồn tại trong nhiều lĩnh vực. Tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em vẫn còn diễn ra ở nhiều khu vực, vùng miền và các thành phần trong xã hội.
Phụ nữ, trẻ em không chỉ là nạn nhân chính của bạo lực trong gia đình mà còn là đối tượng bị mua bán, xâm hại tình dục và chịu nhiều hình thức bạo lực ngoài phạm vi gia đình. Các nguyên nhân của tình trạng bạo lực trên cơ sở giới bắt nguồn từ sự bất bình đẳng giới, coi trọng vai trò của nam giới hơn so với phụ nữ và trẻ em gái. Điều này đòi hỏi sự cam kết, cùng vào cuộc và hành động một cách chủ động, mạnh mẽ của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân trong cộng đồng.
Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động mọi người chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
Qua đó, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 
Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh được thực hiện từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2019.
Xem