Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bạc Liêu với công tác giảm nghèo bền vững

21/10/2019

Xác định công tác ASXH, chăm lo cho người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội, những năm qua, tỉnh Bạc Liêu đã chủ động phối hợp với các ban, ngành xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, hoạt động vì người nghèo.

Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh giảm 7.911 hộ nghèo (tương đương 3,89%), đạt 112,7% so với kế hoạch năm. Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, kết quả trên là đáng ghi nhận và phản ánh sinh động sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc chung tay chăm lo cho hộ nghèo. Trong đó, phải nói đến sự quyết tâm của các địa phương đã tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và không ngừng phát huy, nhân rộng các mô hình hay trong giảm nghèo bền vững. Điển hình như huyện Phước Long trong thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu có tiêu chí “xóa trắng” hộ nghèo và chống tái nghèo. Tiêu chí này đã góp phần làm giảm nhanh hộ nghèo và xây dựng được khá nhiều mô hình giảm nghèo bền vững thông qua phát triển sản xuất, giúp nông dân giải quyết việc làm và tăng thu nhập. Đến nay, toàn huyện Phước Long đã có 5 ấp ở xã Vĩnh Phú Đông và xã Vĩnh Thanh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2018, toàn huyện Phước Long đã công nhận 818 hộ  thoát nghèo, đạt 112% nghị quyết và đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,09%.Song song với các chính sách của Trung ương, Bạc Liêu còn triển khai nhiều chính sách đặc thù của địa phương, phân công đảng viên nhận giúp đỡ hộ nghèo. Năm 2018, tỉnh đã nhận giúp đỡ gần 7.400 hộ nghèo với tổng số tiền 26,5 tỷ đòng bằng nhiều hình thức như: Hỗ trợ tài chính; cây con, giống, thức ăn; các mô hình sản xuất, đa dạng hộ sinh kế và nhận rộng mô hình giảm nghèo. Đa số các hộ nhận giúp đỡ đã thoát nghèo bền vững. 

Tỉnh Bạc Liêu đã huy động nhiều nguồn lực cùng chăm lo cho hộ nghèo
Một trong những việc làm đáng tuyên dương khác là cùng với sự nỗ lực của các địa phương, năm 2018, tỉnh Bạc Liêu đã huy động nhiều nguồn lực cùng chăm lo cho hộ nghèo. Cụ thể, toàn tỉnh đã vận động Quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội trên 121 tỷ đồng, đạt 100,9% kế hoạch năm. Trong đó, tỉnh vận động 50,99 tỷ đồng; huyện, thị xã, thành phố vận động 70,13 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, tỉnh đã sử dụng để xây dựng nhà tình nghĩa, các công trình phúc lợi xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, học tập, sản xuất, kinh doanh của người dân. Đồng thời, tổ chức nhận giúp đỡ hộ nghèo và toàn tỉnh đã trao vốn, phương tiện sản xuất cho 7.352  hộ nghèo, số tiền trên 26,5 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm. Trong đó, 72 ngành tỉnh nhận giúp đỡ 696 hộ, số tiền 2,9 tỷ đồng; các huyện, thị xã, thành phố nhận giúp đỡ 6.656 hộ nghèo, số tiền trên 23,6 tỷ đồng. Ngoài ra còn tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ khác như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tặng thẻ bảo hiểm y tế, cho vay vốn phát triển sản xuất... Ngoài ra, tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho người khi thoát nghèo với thời hạn 1 năm để hạn chế tình trạng thoát nghèo do bệnh tật với kinh phí mỗi năm trên 15 tỷ đồng.
Bạc Liêu luôn chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững
Riêng từ đầu năm 2019 đến nay, nhờ làm tốt công tác vận động, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đóng góp trên 65 tỷ đồng vào Quỹ Vì người nghèo - ASXH. Ngoài ra, MTTQ các huyện, thị xã, thành phố còn phối hợp vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 11 cây cầu nông thôn; xây dựng và sửa chữa 173 căn nhà đại đoàn kết; khoan 38 cây nước; tặng 2.414 phần quà; trên 16,5 tấn gạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ bị ảnh hưởng lốc xoáy do bão số 1 gây ra; tổ chức thăm và tặng quà đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh… Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã tổ chức giải ngân Dự án sinh kế (hỗ trợ bò giống) cho 20 hộ dân thuộc xã Long Điền Đông A (huyện Đông Hải), với trị giá 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, thực hiện phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2019 của Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh, toàn tỉnh đã nhận giúp đỡ hộ nghèo và trao vốn, phương tiện sản xuất cho 5.500 hộ, với tổng số tiền trên 22,5 tỷ đồng.
Hưởng ứng Lễ phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2019 (từ ngày 17/10 - 17/11), đến nay, MTTQ và Ban vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động được gần 10 tỷ đồng, nâng tổng số Quỹ Vì người nghèo năm 2019 ở các cấp trong tỉnh trên 23,6 tỷ đồng.
Từ nay đến hết năm 2019, tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo. Bên cạnh đó, chỉ đạo các địa phương rà soát, phân loại và tìm hiểu nguyên nhân thiếu hụt của từng hộ nghèo, cận nghèo, từ đó có những giải pháp cụ thể nhằm giúp đỡ từng hộ (đặc biệt tập trung giúp đỡ những hộ chí thú làm ăn, có điều kiện thoát nghèo trong năm 2019); thông qua các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; đầu tư vốn, phương tiện làm ăn cho hộ nghèo. Chỉ đạo chặt chẽ công tác tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giữa kỳ, thực hiện đúng quy trình điều tra, cương quyết loại ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo không đúng đối tượng.
Cùng với đó, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nhất là trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với công tác ASXH, chăm lo cho người nghèo. Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tổ chức điển hình trong công tác vì người nghèo, an sinh xã hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, góp phần chung tay chăm lo cho người nghèo một cách thiết thực. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các nguồn vốn, gắn với việc hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đối với hộ nghèo theo quy định; thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhất là hộ có người khuyết tật, chủ hộ là phụ nữ; xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững.
Xem