Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nội: Sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo bền vững

29/10/2019

Trong 5 năm qua, Thủ đô Hà Nội đã triển khai một cách nghiêm túc, bài bản Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Vừa qua, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014, của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn TP Hà Nội. Tham dự hội nghị có đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hà Nội và lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Tín dụng chính sách góp phần bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô
Theo ông Nguyễn Kim Phung, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội TP Hà Nội, Chỉ thị số 40-CT/TW đã được Hà Nội quán triệt, phổ biến rộng rãi, được cấp ủy Đảng các cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản gắn với các cơ chế đặc thù của TP Hà Nội. Hiện nay, toàn Thành phố đang quản lý và triển khai cho vay 17 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ cho vay đến 30/6/2019 đạt 7.913 tỷ đồng, tăng 3.192 tỷ đồng so với năm 2014, với tổng số 487 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. Nguồn vốn cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo đã đáp ứng cơ bản nhu cầu vay của hộ nghèo, trong đó, nguồn vốn tập trung nhiều cho các xã vùng khó khăn, những nơi còn nhiều hộ nghèo trên địa bàn Hà Nội.
Là một địa phương đứng đầu trong cả nước về nguồn vốn ngân sách ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trước khi có (Chỉ thị số 40). Song, sau 05 năm triển khai Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, Hà Nội tiếp tục có bước đột phá khi các cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện từ các quận, huyện, xã nhận thức sâu sắc được vai trò tín dụng chính sách xã hội. Nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH vì thế không chỉ tăng mạnh từ cơ chế đặc thù của Thành phố mà còn có sự chung tay của 100% quận, huyện để hỗ trợ người dân trên chính địa bàn của mình.
Cụ thể, 5 năm qua nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương là 2.903 tỷ đồng, tăng 1.805 tỷ đồng so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 36% tổng nguồn vốn. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách Thành phố đã lên tới 2.505 tỷ đồng, tăng 1.514 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với trước giai đoạn khi có Chỉ thị; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách quận, huyện, thị xã là 383 tỷ đồng, tăng 290 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Kim Phung, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội TP Hà Nội
báo cáo kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Với việc triển khai hiệu quả của NHCSXH trong việc phối hợp cùng chính quyền xã và các hội, đoàn thể, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương hiện đang cho vay gần 81 nghìn khách hàng với dư nợ cho vay đến 30/6/2019 đạt 2.817 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 36% tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH Thành phố. Trong 05 năm qua, thông qua nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương, NHCSXH Thành phố đã giải ngân cho trên 134 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, thu hút, tạo việc làm ổn định cho trên 147 nghìn lao động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 3.906 căn nhà cho hộ nghèo.
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được triển khai tới 100% xã, phường, thị trấn của Thành phố; tạo điều kiện cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn một cách thuận lợi, kịp thời. Nguồn vốn giải ngân qua NHCSXH Thành phố sau 5 năm đã giúp cho trên 487 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, trong đó có gần 170 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, góp phần giúp cho 57 nghìn hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo; cho vay gần 170 nghìn lượt khách hàng vay vốn GQVL, góp phần thu hút, tạo việc làm cho trên 186 nghìn lao động; giúp cho trên 17 nghìn lượt HSSV được vay vốn học tập, cho vay xây dựng mới và cải tạo gần 250 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ xây mới, sửa chữa cải tạo 3.906 căn nhà cho hộ nghèo.
Vốn tín dụng chính sách đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới của Thành phố, hiện nay, đã có 4/18 huyện, thị xã và 325/386 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch trước 2 năm so với mục tiêu đề ra, đồng thời, góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, đẩy lùi “tín dụng đen” ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, thay đổi nhận thức, sử dụng vốn có hiệu quả hơn, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.
487 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn Hà Nội được vay vốn tín dụng chính sách

Thời gian qua, ngoài các cơ chế chính sách của Trung ương dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế chính sách riêng đặc thù của Hà Nội, đồng thời bố trí vốn ngân sách địa phương để triển khai thực hiện. Cụ thể là ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua NHCSXH cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố; Quyết định về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác hàng năm; Quyết định phân bổ lãi thu từ nguồn ngân sách thành phố ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay; Quyết định bổ sung nguồn ngân sách thànhh phố qua NHCSXH từ Quỹ dự phòng rủi ro và phí quản lý; bố trí nguồn vốn và chỉ đạo triển khai cho vay phát triển nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020; cho vay hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg, cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình tiếp cận đa chiều riêng của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 cao hơn chuẩn nghèo quốc gia; đồng thời chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các cấp phối hợp điều tra rà soát đối tượng đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, làm cơ sở để NHCSXH tổ chức triển khai cho vay vốn tín dụng dụng chính sách. Thành phố cũng có nhiều văn bản tham gia đóng góp và đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành bổ sung cơ chế, mở rộng chương trình cho vay theo đối tượng thụ hưởng, nâng mức vay, thời hạn cho vay đối với các chương trình cho vay học sinh, sinh viên, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
Có thể nói, trong 5 năm qua, Chỉ thị số 40 đã được triển khai một cách nghiêm túc, bài bản, thực sự đi vào cuộc sống, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.
 
Nhờ vốn vay tín dụng chính sách, nhiều hộ gia đình ở ngoại thành Hà Nội đã vươn lên thoát nghèo.
Cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tối đa để nâng cao chất lượng, hiệu quả vốn tín dụng chính sách
Chia sẻ một trong những kinh nghiệm đưa Chỉ thị số 40 thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Hồng Dân nhấn mạnh phải phát huy hiệu lực, hiệu quả, phải có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan và nhanh chóng triển khai sâu rộng tới cơ sở. Ví như sự vào cuộc của Sở LĐTB&XH cùng chính quyền, tổ chức hội, đoàn thể và các đơn vị dạy nghề, trong 05 năm qua đã giúp 116 nghìn lao động nông thôn được đào tạo nghề. Đồng thời, giới thiệu và tạo việc làm cho 100 nghìn các đối tượng sau đào tạo nghề có việc làm thu nhập ổn định, chiếm tỷ lệ 86% tổng số lao động được đào tạo.
Còn theo Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố: Cấp ủy, chính quyền địa phương ở nơi nào quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tốt Chỉ thị số 40 thì nơi đó tín dụng chính sách xã hội được triển khai có hiệu quả, đạt được kết quả tích cực về mọi mặt, qua đó, góp phần giúp địa phương thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.
Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, Trung ương và Hà Nội đã quan tâm bổ sung nguồn vốn cho vay nhưng nhu cầu vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Hà Nội vẫn còn rất lớn, nhất là nhu cầu vay vốn Chương trình giải quyết việc làm và nhu cầu vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính Phủ. Trong khi đó, nguồn lực của Trung ương và Thành phố Hà Nội đồng thời phải thực hiện nhiều mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nên mức độ đầu tư vốn ngân sách so với kế hoạch và yêu cầu nguồn vốn cho các chương trình tín dụng chính sách còn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, mặt bằng giá cả, chi phí của Hà Nội cao hơn nhiều so với các tỉnh, thành phố trên cả nước dẫn đến nhu cầu vốn tín dụng chính sách để tổ chức sản xuất kinh doanh cũng cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước, đặt ra thách thức lớn trong việc cân đối, bố trí nguồn vốn cho vay.
Giải ngân vốn Ngân hàng chính sách xã hội tại điểm giao dịch cấp xã
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội đối với việc đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.
 Cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, hiệu quả triển khai thực hiện của chính quyền các cấp trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Gắn việc thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội lồng ghép với thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân; với phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, ngăn chặn, đẩy lùi “tín dụng đen” gây mất ổn định xã hội. 
 Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện tối đa đối với hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhằm chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng. Cùng với đó, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị của cơ sở và người dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả vốn tín dụng chính sách. 
 Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cũng cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, triển khai các hoạt động giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Chủ động xây dựng chương trình, dự án, gắn kết giữa đầu tư các mô hình kinh tế gắn với việc triển khai tín dụng chính sách xã hội và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, đào tạo nghề để người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn được nhanh chóng, kịp thời.
Xem