Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ủy ban Phụ nữ ASEAN tích cực thúc đẩy phụ nữ, hòa bình và an ninh hướng tới xóa bỏ bạo lực và tăng cường quyền năng đối với phụ nữ

18/10/2019

Trong hai ngày 11-12/10/2019 tại thủ đô Banda Seri Begawan, Brunei Ddarrussalam đã diễn ra Cuộc họp định kỳ lần thứ 18 của Ủy ban Phụ nữ ASEAN (ACW). Cuộc họp có sự tham gia đầy đủ của đoàn đại biểu phụ trách lĩnh vực phụ nữ đến từ các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN, tập trung vào các nội dung chính bao gồm: cập nhật tiến độ thực hiện Kế hoạch Công tác ACW giai đoạn 2016-2020; thúc đẩy thực hiện Chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và phát triển; lồng ghép giới trong 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN; xác định các lĩnh vực ưu tiên chuẩn bị xây dựng Kế hoạch Công tác giai đoạn 2021-2025; và thảo luận về các văn kiện, tài liệu liên quan để báo cáo các Bộ trưởng phụ trách.

Trong bài phát biểu khai mạc và chuyển giao chức Chủ tịch ACW, bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Trưởng Đoàn Việt Nam nhấn mạnh, các hoạt động của ACW đang được triển khai rất tích cực, tập trung vào các vấn đề như thúc đẩy vai trò lãnh đạo nữ, xóa bỏ định kiến và rập khuôn giới, tăng cường quyền năng cho phụ nữ, lồng ghép giới trên nhiều lĩnh vực và trong cả 3 Trụ cột của Cộng đồng ASEAN; nỗ lực thực hiện Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Phụ nữ đưa ra tại Hội nghị AMMW lần thứ 3 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 10 năm 2018; hiện thực hóa Tuyên bố chung về Thúc đẩy Phụ nữ, hòa bình và an ninh trong ASEAN và Kế hoạch hành động khu vực về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (RPA EVAW). Cùng với đó, ACW cũng chú trọng mở rộng quan hệ với nhiều đối tác, tổ chức liên quan trong lĩnh vực phụ nữ.

IMG-20191011-073529.jpg

Liên quan đến tiến độ thực hiện Kế hoạch công tác ACW giai đoạnn 2016-2020, Cuộc họp ghi nhận gần 50% các hoạt động/dự án đã được hoàn thành và đang được triển khai, các hoạt động/dự án còn lại cũng đã được lập kế hoạch hoặc xây dựng dự án. Cuộc họp cũng thảo luận và cho ý kiến đối với Kế hoạch Đánh giá giữa kỳ thực hiện RPA-EVAW với một khung thời gian từ nay đến tháng 5/2020 cho quá trình xây dựng, thu thập, tổng hợp ý kiến từ các nước thành viên và hoàn thiện Đánh giá và chiến dịch 16 hành động phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.
Một phiên họp mở đã được tổ chức với các Đối tác đối thoại như Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp quốc (UN Women), Mạng Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN), Hiệp hội các Tổ chức phụ nữ châu Á (ACWO) nhằm trao đổi về các ưu tiên chung để từ đó thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.  
Trong khuôn khổ Cuộc họp ACW 18 đã diễn ra Cuộc họp ACW+3 lần thứ 11 với các nước đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc (Trung Quốc không tham dự Cuộc họp lần này). Với chủ đề "Thúc đẩy tính tự cường của phụ nữ trẻ là nhân tố của sự thay đổi" , Cuộc họp đã trao đổi về sự hợp tác giữa ACW với các nước ACW+3 trong thực hiện các hoạt động/dự án của Kế hoạch công tác ACW giai đoạn 2016-2020 cũng như xác định những lĩnh vực ưu tiên cho giai đoạn 2021-2025.
Đoàn Việt Nam đã cập nhật về tiến độ thực hiện dự án "Lồng ghép giới trong các Chính sách lao động và việc làm nhằm thúc đẩy việc làm bền vững cho mọi người”, trong đó được các nước đánh giá cao về tính thiết thực với một Hướng dẫn của ASEAN về lồng ghép giới trong các chính sách lao động và việc làm sẽ được xây dựng. Việt Nam cũng chia sẻ về một số sáng kiến/hoạt động khuyến khích sự tham gia của phụ nữ trẻ như khuyến khích họ tham gia vào quá trình xây dựng luật pháp chính sách (dự thảo bộ luật lao động: mong đợi của phụ nữ trẻ trong những điều khoản về lao động và việc làm); xây dựng báo cáo của giới trẻ rà soát 25 năm thực hiện Cương lĩnh hành động Bắc Kinh (đặc biệt quan tâm đến một số nội dung như phụ nữ tham gia chính trị, bạo lực giới, phụ nữ dân tộc thiểu số); tham gia vào chiến dịch (tháng hành động) về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới.
Đoàn Việt Nam cũng tranh thủ có tiếp xúc bên lề Cuộc họp với các đối tác nhằm trao đổi về những ưu tiên của hai bên, huy động sự ủng hộ và hỗ trợ từ phía đối tác, đặc biệt cho các hoạt động của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020.
Xem