Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nhiều giải pháp góp phần giảm nghèo bền vững

20/09/2019

Mục tiêu là tập trung thực hiện các hoạt động cải thiện sinh kế của người nghèo, người cận nghèo với phương châm hộ nghèo, hộ cận nghèo phát huy nội lực là chính, Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện thông qua các chế độ chính sách, phát triển sinh kế, làm đòn bẩy giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đề án sinh kế, cần cau cơm

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập, sau ba năm triển khai thực hiện đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh có sự chuyển biến tích cực. Bước đầu, công tác phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững được xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.
Bên cạnh đó, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được tập trung thực hiện, triển khai kịp thời các dự án, chính sách hỗ trợ người nghèo về vốn vay ưu đãi, các mô hình sinh kế, hỗ trợ dạy nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; các chính sách trợ giúp của nhà nước về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin thực hiện kịp thời.v.v.. Qua đó, đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sinh kế, cải thiện các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, vươn lên thoát nghèo. Theo kết quả rà soát, bình nghị hộ nghèo cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 6,08% (giảm 1,84%), đạt chỉ tiêu NQ năm và Nghị quyết nhiệm kỳ (NQ giảm 1,5%/năm).

Nhiều giải pháp góp phần giảm nghèo bền vững - Ảnh 1.
Mô hình nuôi dê giúp người dân tăng thu nhập tiến tới thoát nghèo bền vững

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Giám đốc – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre cho biết: Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, sau 03 năm triển khai đã có 15.858 hộ tham gia, đạt 100% so với kế hoạch; có 9.920 hộ tiếp cận vốn vay để thực hiện phát triển sinh kế; triển khai xây dựng 166 mô hình giảm nghèo, cho 1.365 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia, chủ yếu là phát triển sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, trong đó các xã bãi ngang ven biển thực hiện 85 mô hình. Các mô hình kết hợp giữa chăn nuôi, trồng trọt và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động mang lại hiệu quả cao. Qua đó, năm 2018 trong tổng số 6.800 hộ thoát nghèo toàn tỉnh, có 3.880 hộ tham gia Đề án sinh kế thoát nghèo, trong đó có 2.758 hộ thoát nghèo bền vững.
Sáu tháng đầu năm, công tác giảm nghèo được tập trung thực hiện với nhiều giải pháp, đã triển khai kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019; kiểm tra, khảo sát 28 mô hình giảm nghèo; mua bảo hiểm y tế 295.891 người nghèo, người cận nghèo và người dân các xã bãi ngang ven biển ; hỗ trợ vốn vay 12.536 lượt hộ, kinh phí 394,9 tỷ đồng; tổ chức hội nghị triển khai Đề án sinh kế giảm nghèo tại 19 xã điểm với 158 đại biểu tham dự; tổ chức họp mặt, đối thoại người nghèo, nghèo cận nghèo tại 19 xã điểm và 30 xã dự án AMD, với 1.600 đại biểu tham dự. Bà Nguyễn Thị Bé Mười cho hay.
Chính sách đến với hộ nghèo
Ông Nguyễn Hữu Lập cho biết, thời gian tới, ngành chức năng tỉnh Bến Tre thực hiện đa dạng các giải pháp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, khơi dậy khát vọng thoát nghèo cho người dân. Cùng với đó, tỉnh thực hiện tốt chính sách dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động và tạo điều kiện cho người nghèo khai thác tối đa nguồn lực hiện có về đất đai, lao động, để tăng thêm thu nhập, giúp họ vươn lên thoát nghèo.

Nhiều giải pháp góp phần giảm nghèo bền vững - Ảnh 3.
Mô hình trồng nấm đem lại hiệu quả kinh tế

Bên cạnh đó, tỉnh hướng dẫn người nghèo tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, gắn với việc hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ liên kết, tiêu thụ sản phẩm cho người nghèo.
Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được Trung ương phân bổ năm 2016-2019, tỉnh đã xây dựng 202 dự án phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo, với 1.511 hộ tham gia. Các mô hình sản xuất gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và hộ gia đình, như: buôn bán nhỏ, các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu (nuôi bò, dê, dê, dệt thảm, bó chổi…), với tổng kinh phí hơn 24,7 tỷ đồng. Các mô hình giải quyết việc làm tại chỗ cho 1.678 lao động nghèo, tạo điều kiện tăng thu nhập cho hộ nghèo và kiến thức, kỹ năng trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt của người dân từng bước được nâng lên.
Các hộ nghèo tham gia đề án được nâng cao năng lực về chuyển giao khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất nông nghiệp; hộ nghèo, hộ cận nghèo được bồi dưỡng nâng cao tay nghề theo đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đến nay, 589 hộ nghèo đã được tập huấn chuyển giao kỹ thuật trên lĩnh vực khuyến nông, khuyến ngư và định hướng thị trường, tạo đầu ra tiêu thụ sản phẩm.
Ngoài ra, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân hơn 353 tỷ đồng hỗ trợ cho 12.775 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất. Đề án còn hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường…
Đáng chú ý, qua 3 năm triển khai thực hiện chương trình khởi nghiệp thoát nghèo, toàn tỉnh có 721 hộ tham gia, trong đó có 198 hộ sản xuất nông nghiệp, 173 hộ sản xuất phi nông nghiệp. Ngoài ra, 549 lao động đã tham gia khởi nghiệp bằng con đường xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, với mức thu nhập bình quân 30 triệu đồng/tháng.
Xem