Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lạng Sơn: Tín dụng chính sách giúp trên 30.000 hộ thoát nghèo

25/10/2019

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lạng Sơn Trần Việt Sơn cho biết, tính đến 30/6/2019, tổng nguồn vốn thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi là 2.869 tỷ đồng. Từ năm 2014 - 2019, nguồn vốn vay chính sách đã giúp cho trên 30.000 hộ thoát nghèo; giải quyết, tạo việc làm cho gần 8.000 lao động.

Vốn chính sách phủ sóng 100% xã, phường

Trong giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 6/2019, các tổ chức chính trị, xã hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân cho 150.234 lượt hộ vay với tổng số tiền 4.810 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2019, tổng dư nợ ủy thác của các chương trình tín dụng ưu đãi là 2.814 tỷ đồng, tăng 931 tỷ đồng so với cuối năm 2014.
Ông Trần Việt Sơn đánh giá: "Qua giai đoạn 5 năm từ 2014 - 2019, nguồn vốn vay chính sách đã giúp cho trên 30.000 hộ thoát nghèo; giải quyết, tạo việc làm cho gần 8.000 lao động. Đồng thời, giúp gần 6.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Bên cạnh đó, xây dựng hơn 60.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp 2.243 hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở. Nguồn vốn chính sách đã góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Lạng Sơn từ 25,95% cuối năm 2015 xuống còn 15,83% cuối năm 2018".

Lạng Sơn: Tín dụng chính sách giúp trên 30.000 hộ thoát nghèo - Ảnh 1.
Người dân vay vốn Ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế.

Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến nghèo, nguyên nhân cơ bản và chủ yếu là do người dân thiếu vốn, thiếu kiến thức làm ăn. Vốn, kỹ thuật, kiến thức làm ăn là "chìa khóa" để người dân thoát nghèo. Trong đó, vốn là điều kiện tiên quyết là động lực đầu tiên giúp hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo. Khi có vốn, các hộ vay bằng sức lao động của bản thân và gia đình có điềụ kiện mua sắm vật tư, phân bón, cây con giống để tổ chức sản xuất tạo ra năng suất sản phẩm để tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tín dụng chính sách xã hội đã phát huy tốt vai trò đưa nguồn vốn đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Nguồn vốn chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được đưa đến 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Trong đó, Ngân hàng chính sách xã hội tập trung ưu tiên cho vay đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới… Theo đó, tổng nguồn vốn thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi là 2.869 tỷ đồng.
Đến nay, Ngân hàng chính sách xã hội đang triển khai 15 Chương trình tín dụng với tổng dư nợ là 2.819,4 tỷ đồng. Hiện có 70.751 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Dư nợ chủ yếu tập trung chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn là 2.481 tỷ đồng (chiếm 88% tổng dư nợ). Dư nợ tại huyện nghèo Văn Quan, bình Gia, Đình Lập theo Nghị quyết 30a là 745,4 tỷ đồng với 18.227 hộ vay vốn, dư nợ bình quân 40,9 triệu đồng; dự nợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số là 2.678,2 tỷ đồng với 67.215 hộ.
Chất lượng tín dụng chính sảch ngày càng được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực. Đến 30/6/2019, tổng nợ quá hạn là 2,7 tỷ đồng, giảm 998 triệu đồng so với năm 2015, tỷ lệ nợ quá hạn giảm từ 0,18% (năm 2015) xuống 0,1% (30/6/2019). Chi nhánh hiện có 8/11 đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1%. Tỷ lệ thu nợ đến hạn bình quân đạt trên 90%. Tỷ lệ thu lãi bình quân đạt 99%.
Vốn cho vay đã góp phần giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để đầu tư chăn nuôi được trên 20.000 con gia súc (trâu, bò, dê, lợn. .), trên 15 triệu con gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng… .), trồng và chăm sóc trên 25. 000 ha rừng cây lấy gỗ, cây công nghiệp (thông, keo, bạch đàn, hồi, quế, chè....) gần 50.000 cây ăn quả (quýt, na, vải, hồng, táo. .,) mua sắm vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu.. .) để phục vụ sản xuất và dịch vụ kinh doanh buôn bán, phát triển ngành nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn. Số hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được vay vốn là 40.901 hộ, số hộ nghèo được vay vốn để hỗ trợ nhà ở là 2.243 hộ, hỗ trợ tạo việc làm được 5.400 lao động và trên 31.754 công trình nước sạch và vệ sinh được xây dựng mới, sửa chữa cải tạo với 15.884 hộ được vay, hỗ trợ trên 20.000 hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn…
Bên cạnh đó, tín dụng chính sách đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của cả xã hội tham gia vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Việc ra đời Ngân hàng chính sách xã hội đã tạo cơ hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với dịch vụ tín dụng Nhà nước, góp phần ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi ở khu vục nông thôn, hạn chế tình trạng học sinh, sinh viên phải bỏ học do gia đình gặp khó khăn về tài chính; nhiều hộ gia đình xây dựng được các công trình nước sạch và vệ sinh nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường; nhiều hộ nghèo có nhà ở ổn định, khang trang.
Đặc biệt, vốn vay ưu đãi đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn ở nông thôn phát triển sản xuất kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi, bộ mặt nông thôn được cải thiện… tạo được sự phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân, giúp nhiều hộ có điều kiện thoát nghèo để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
Xem