Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hơn 74 nghìn người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

27/10/2019

 Đây là số liệu vừa được Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố. Theo đó, trong tháng 10/2019, toàn ngành đã giải quyết 10.384 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 74.189 người hưởng trợ cấp 1 lần. Lũy kế 10 tháng đầu năm, đã giải quyết 95.977 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; giải quyết 710.087 người hưởng trợ cấp một lần.  

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác tháng 11/2019. Theo đó, tính đến hết tháng 10/2019 số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khoảng 14,898 triệu người; bảo hiểm xã hội tự nguyện khoảng 488 nghìn người; bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp khoảng 14,764 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp khoảng 13,114 triệu người; bảo hiểm y tế khoảng 85,238 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,9% dân số.

Hơn 74 nghìn người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần  - Ảnh 1.
Trong tháng, số thu toàn ngành đạt 29.800 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 10/2019 toàn Bảo hiểm xã hội Việt Nam thu được 290.262 tỷ đồng, đạt 80,7% kế hoạch cả năm. Trong đó: thu bảo hiểm xã hội 195.389 tỷ đồng, thu bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 3.844 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp 13.965 tỷ đồng, thu BHYT 76.589 tỷ đồng, thu lãi phạt chậm đóng 475 tỷ đồng.

Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong tháng 10/2019, toàn ngành đã giải quyết 10.384 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 74.189 người hưởng trợ cấp 1 lần. Lũy kế 10 tháng đầu năm, đã giải quyết 95.977 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; giải quyết 710.087 người hưởng trợ cấp một lần.
Để tăng cường công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo quyết liệt bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra đột xuất theo Công văn số 341/BHXH-BT.
Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu điện kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác chi trả các chế độ BHXH, BHTN; tiếp tục mở rộng việc thí điểm phương án ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện.
Từ nay đến hết năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung quyết liệt các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đối t ượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2019 được Chính phủ giao; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, BHYT; hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia.
Xem