Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giữa Cục Việc làm (Bộ LĐ-TBXH) và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

30/10/2019

Sáng ngày 30/10, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giữa Cục Việc làm (Bộ LĐ-TBXH) và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2019-2020 và ra mắt giao diện Chuyên trang “Việc làm – Từ chính sách đến thực tiễn”. Tham dự có các đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH; Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm Lê Quang Trung; đại diện Lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ LĐ-TBXH, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giữa Cục Việc làm (Bộ LĐ-TBXH) và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2019-2020 được ban hành nhằm tăng cường, phối hợp tuyên truyền, thông tin về những chủ trương, chính sách và những thành tựu, mô hình thực hiện trong lĩnh vực việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, thị trường lao động, quản lý lao động. Đồng thời nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động, các cơ quan, tổ chức về lĩnh vực việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động; Hoàn thiện và thực thi hệ thống pháp luật về lĩnh vực việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động.

Anh-7a---3549.jpg

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi Lễ

Chương trình phối hợp bao gồm 04 nội dung chính: (1). Tuyên truyền, thông tin cập nhật, kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về lĩnh vực việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động. Tập trung các vấn đề đột phá của ngành, của Cục Việc làm về thể chế và thực thi thể chế, phát triển thị trường lao động, gắn đào tạo với việc làm sau đào tạo. (2). Tuyên truyền các kết quả về nhân rộng các mô hình tốt trong việc thực hiện chính sách lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động. (3). Kịp thời thông tin về các vướng mắc, các vấn đề phát sinh trong thực tiễn nhất là các lĩnh vực về việc làm, phát triển thị trường lao động (trong đó có thông tin thị trường lao động), dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, tuyển và quản lý lao động. (4). Tuyên tuyền thông tin về kinh nghiệm quốc tế, kết quả nghiên cứu khoa học, dự báo việc làm, bảo hiểm thất nghiệp thị trường lao động và quản lý lao động.
Nhân dịp này, chuyên trang “Việc làm – Từ chính sách đến thực tiễn” được ra mắt nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến các quy định của pháp luật về việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động…đến công chúng. Chuyên trang bao gồm các chuyên mục: Tin tức – Sự kiện; Chính sách và Pháp luật; Trao đổi – Nghiên cứu; Video clip; Góc ảnh cập nhật đầy đủ thông tin mới nhất về các văn bản chính sách, pháp luật, thông tin thị trường việc làm, hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp…
Anh-8a---3577.jpg
Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Văn Thanh phát biểu tại buổi Lễ
Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho biết, quyền có việc làm đã được khẳng định trong Hiến pháp của nước ta. Việc đảm bảo có việc làm cho người dân là nhiệm vụ khó khăn đối với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội. Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng được ban hành như: Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành TW khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và một số nghị định, Nghị quyết như: Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014; Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/8/2018… Đến nay, những chủ trương, chính sách pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm được ban hành kịp thời, cơ bản tạo ra những thay đổi quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần giải quyết tạo việc làm cho người lao động, chất lượng đời sống thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Để chủ trương, chính sách, pháp luật, pháp lệnh về lao động, việc làm tiếp tục đi vào cuộc sống, Bộ LĐ-TBXH đã chỉ đạo Cục Việc làm tham mưu, xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ, kịp thời về lĩnh vực lao động, việc làm, cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời tăng cường hợp tác với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lĩnh vực này.
Anh-4a---3495.jpgÔng Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (bên trái) và ông Lê Quang Trung, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm (bên phải) ký kết phối hợp tuyên truyền về lĩnh vực việc làm
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng ghi nhận và hoan nghênh sự hợp tác của hai cơ quan trong việc thiết lập chuyên trang “Việc làm – Từ chính sách đến thực tiễn”. Đây sẽ là diễn đàn trao đổi –nghiên cứu cho các nhà khoa học, chuyên gia phản biện, nơi đóng góp những đề tài nghiên cứu khoa học, bài viết chuyên sâu trong lĩnh vực lao động, việc làm. Qua đó, giúp các cơ quan quản lý các cấp, đặc biệt là Cục Việc làm tiếp nhận những thông tin thiết thực, tổng hợp, nghiên cứu và tham mưu để hoàn thiện thể chế, chính sách về việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong bối cảnh mới.
Để Chuyên trang “Việc làm - Từ chính sách đến thực tiễn” thực sự là địa chỉ tin cậy cho người lao động cũng như người sử dụng lao động tìm hiểu về các chế độ chính sách trong lĩnh vực lao động, việc làm thuận lợi, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật chế độ, chính sách, văn bản mới chính xác và nhanh chóng nhất; phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề, tọa đàm, giao lưu trực tuyến với cộng đồng về chủ đề lao động, việc làm… góp phần đưa chính sách đến thực tiễn có hiệu quả, nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Anh-6b---3537.jpg
Nghi lễ ấn nút ra mắt Chuyên trang “Việc làm – Từ chính sách đến thực tiễn” 
Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Văn Thanh khẳng định, chuyên trang “Việc làm – Từ chính sách đến thực tiễn” là kênh thông tin hữu ích đối với nhà tuyển dụng và người lao động, không chỉ là kênh thông tin tuyên truyền một chiều mà còn tiếp nhận phản hồi đa chiều, những phản hồi về chế độ, chính sách lao động, việc làm. Là diễn đàn để người lao động bày tỏ, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn nảy sinh từ thực tiễn cũng như bất cập của chế độ, chính sách hay độ trễ trong thực hiện chính sách. Từ đó giúp các nhà quản lý có những nhìn nhận, đánh giá về điều chỉnh và quản lý các quan hệ xã hội trong lĩnh vực lao động, việc làm phù hợp hơn, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thực tiễn.
Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan, Thứ trưởng đề nghị, hai cơ quan phát huy tốt nhiệm vụ mỗi bên, đặc biệt Cục Việc làm cần nâng cao công tác tuyên truyền, truyền thông, chủ động cung cấp thông tin, tư liệu, văn bản quy định về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp cho Báo; tạo điều kiện để phóng viên bên Báo đi công tác viết bài về lĩnh vực chính sách việc làm, thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp, hướng tới thực thi hiệu quả các chính sách trong thực tiễn.
Xem