Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sôi nổi các phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum

30/09/2019

 Hòa chung với không khí thi đua sôi nổi của toàn ngành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tỉnh Kon Tum đã phát động các phong trào thi đua dưới nhiều hình thức, thu hút sự tham gia của công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ). Bên cạnh đó, công tác khen thưởng công bằng, minh bạch đã tạo động lực cho tập thể, cá nhân sáng tạo trong mọi mặt công tác. Với hiệu quả đến từ công tác thi đua, khen thưởng cùng bản lĩnh, trí tuệ, sự năng động, tận tụy của tập thể, Sở luôn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng, bám sát tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, Sở đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm công tác thi đua - khen thưởng tới các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và từng cá nhân.
Đặc biệt, Sở LĐ-TBXH tỉnh Kon Tum đã có những đóng góp tích cực vào thành tựu của các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”...
Sở đã cụ thể hóa giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thành các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Công tác phòng, chống tham nhũng cũng được triển khai đồng bộ trên nhiều mặt. Việc công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức đã góp phần củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.
Xác định việc xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị đóng vai trò quan trọng, Sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị dưới nội dung và hình thức phong phú, đi vào thực chất. Nhờ đó, công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) của Sở luôn có bản lĩnh vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính.
Công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ được tiến hành đúng quy định. Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân sự cả về số lượng và chất lượng được Sở dành sự quan tâm không nhỏ.
Bên cạnh đó, phong trào thi đua trong lĩnh vực cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế cũng có nhiều khởi sắc. CCVCNLĐ của Sở LĐTB&XH tỉnh Kon Tum luôn nhiệt tình tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao, các hoạt động xã hội, từ thiện.
Sở luôn coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng khen thưởng, phát huy vai trò của Hội đồng Sáng kiến cơ sở, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị trong phát động, đánh giá, tổng kết các phong trào thi đua. Những mô hình hay, cách làm sáng tạo, tấm gương điển hình được kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 6 tập thể, tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018; tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 11 tập thể, danh hiệu Lao động tiên tiến cho 105 cá nhân, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 14 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018.
Có thể nói, công tác thi đua, khen thưởng chính là một trong những động lực để Sở đạt được sự tiến bộ đáng tự hào trong quá khứ và hiện tại. Dù trước mắt còn nhiều thử thách nhưng tin tưởng rằng Sở LĐ-TBXH tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự vững mạnh của tỉnh nhà.


 

Xem