Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

09/10/2019

Cử tri tỉnh Bến Tre cho rằng, hiện nay tiêu chí tuyển dụng lao động của nước ta phần lớn dựa vào bằng cấp là chính, tay nghề chỉ là tiêu chí phụ (do đó phát sinh ra những tiêu cực là mua bằng cấp, nâng điểm thi...), trong khi đó các nước phát triển thì ngược lại tiêu chí tuyển lao động của họ dựa vào tay nghề lao động là chính, bằng cấp chỉ là phụ. Cử tri kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và xã hội quan tâm, định hướng tiêu chí tuyển dụng lao động theo hướng như các nước phát triển vì tay nghề mới là yếu tố quan trọng đánh giá chất lượng lao động (Kiến nghị số 42).

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin được trả lời cử tri như nhau:

Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn đã quy định cụ thể về quyền làm việc của người lao động, trong đó người lao động được trực tiếp liên hệ với người sử dụng lao động hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm để tìm việc làm theo nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp và sức khoẻ của mình. Bộ luật Lao động năm 2012 cũng quy định người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động, có quyền tăng, giảm lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh; đồng thời quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự và thủ tục tuyển lao động, trong đó người sử dụng lao động phải thông báo công khai về nhu cầu tuyển lao động, kết quả tuyển lao động, các chi phí cho việc tuyển lao động.
Được sự ủy quyền của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 năm 2019 dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), trong đó tại Chương II đã có quy định về việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động.
Xem