Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

09/10/2019

Cử tri tỉnh Gia Lai phản ánh, hiện nay nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng ra trường không có việc làm, đào tạo nghề cũng còn nhiều bất cập, sau khi ra trường cũng không có việc làm. Đề nghị Bộ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, định hướng đào tạo khắc phục tình trạng thừa thầy thiếu thợ và tham mưu Chính phủ có đề án giải quyết việc làm cho số sinh viên ra trường thất nghiệp hiện nay (Kiến nghị số 43).

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin được trả lời cử tri như nhau:
Vấn đề thất nghiệp của thanh niên, nhất là sinh viên tốt nghiệp ra trường là vấn đề mà xã hội hiện đang hết sức quan tâm. Hàng năm, cả nước có khoảng 600 - 700 nghìn sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học có nhu cầu tìm kiếm việc làm nhưng gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm (bản tin thị trường lao động hàng quý đều công bố có khoảng 150 - 200 nghìn lao động có trình độ cao đẳng, đại học thất nghiệp, trong đó có nhiều sinh viên). Điều này cũng phản ánh thực tế số lượng liên tục được bổ sung thêm nhưng số thất nghiệp gần như không đổi (hiện đã có xu hướng giảm) chứng tỏ thị trường lao động vẫn tiếp nhận và sử dụng sinh viên tốt nghiệp ra trường.
Trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan tăng cường chỉ đạo, định hướng các cơ sở đào tạo thực hiện tốt việc gắn kết giữa đào tạo với thị trường lao động, với các doanh nghiệp thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp; nâng cao chất lượng công tác thông tin, dự báo thị trường lao động; đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, tổ chức các phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho học sinh, sinh viên; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” và Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; tăng cường hỗ trợ vay vốn tạo việc làm qua Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng ưu đãi,... góp phần giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.
Để đẩy mạnh giải quyết việc làm cho thanh niên nói chung, sinh viên nói riêng, bên cạnh việc tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã và đang chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tập trung thực hiện những giải pháp sau:
- Hoàn thiện chính sách, pháp luật về việc làm trên cơ sở Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung (dự kiến trình Quốc hội năm 2019); đánh giá, tổng kết việc thực hiện tiến tới sửa đổi, bổ sung Luật việc làm (dự kiến năm 2021-2022); nghiên cứu xây dựng các Chương trình, đề án hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động, trong đó có thanh niên giai đoạn 2021-2025;
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường; tăng cường trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề;
- Nâng cao chất lượng phân tích, dự báo thị trường lao động, cung cấp cơ sở cho đào tạo phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã dự thảo Đề án dự báo cung - cầu lao động đến năm 2025 gửi xin ý kiến các Bộ, ngành);
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm trong tư vấn lựa chọn ngành nghề, việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm để thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm nói chung);
- Hỗ trợ thanh niên, sinh viên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp qua Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng ưu đãi khác; đưa một bộ phận lao động trẻ đi làm việc ở các thị trường tốt với thu nhập, trình độ cao và sử dụng hiệu quả đội ngũ lao động này khi về nước;
- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động, tích cực phân luồng học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp phổ thông tham gia học nghề và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc làm và tính chủ động trong việc làm của thanh niên, sinh viên.
Xem