Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

08/10/2019

Cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị: Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn việc ủy quyền cho Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động quy định tại điểm c khoản 3 Điều 63, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP (Kiến nghị số 44).

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin được trả lời cử tri như nhau:

Hiện nay việc quản lý nhà nước đối lĩnh vực lao động trong các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao được thực hiện theo Thông tư số 32/2014/TT- BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao. Thông tư số 32/2014/TT- BLĐTBXH đã hướng dẫn đầy đủ các nội dung quy định tại điểm c khoản 3 Điều 63 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
Xem