Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Dạy tin học và tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo

20/08/2004

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa vừa thực hiện dự án dạy miễn phí tin học và tiếng Anh cho 1500 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giai đoạn 2004- 2006

Tổng vốn đầu tư cho dự án gần 1,3 tỷ đồng, trong đó Công ty Microsoft tài trợ gần 500 triệu đồng gồm: 22 máy tính và máy chiếu đa phương tiện, còn lại là ngân sách địa phương. Các em được đào tạo để đạt từ trình độ A đến C về tin học; có khả năng đọc, hiểu các tài liệu hướng dẫn sử dụng máy tính và các phần mềm bằng tiếng Anh. Ngoài ra, dự án còn tạo điều kiện giúp một số em có năng khiếu về môn toán, ham thích và có nguyện vọng học sâu về công nghệ thông tin tham gia các khoá đào tạo lập trình viên. Hy vọng rằng qua dự án này sẽ giúp cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tự tin hơn để hoà nhập cộng đồng. Đoàn Hữu Trung
Xem