Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hỗ trợ kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi

20/08/2004

Ngày 28/6/2004, liên Bộ Lao động – TBXH, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg

Ngày 28/6/2004, liên Bộ Lao động – TBXH, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi. Thông tư quy định: những người là ông bà nội, ngoại (trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc anh chị em ruột), và anh, chị ruột (trong trường hợp không còn cha, mẹ) đang nuôi dưỡng trẻ em mồ côi sẽ được xem xét trợ giúp kinh phí khi không đủ khả năng để nuôi dưỡng. Các đối tượng trên phải làm đơn đề nghị trợ giúp kinh phí nuôi dưỡng trẻ em mồ côi gửi UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú để xem xét. Riêng trường hợp nhận nuôi trẻ em từ 9 tuổi trở lên phải có ý kiến đồng ý bằng văn bn của người được nuôi. Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi được hỗ trợ tối thiểu là 200.000 đồng/tháng/em. Riêng trường hợp trẻ em mồ côi được nhận nuôi dưới 18 tháng tuổi thì mức trợ giúp là 270.000 đồng/tháng/em. Nguồn kinh phí trợ giúp được bố trí trong dự toán chi bảo đảm xã hội của ngân sách địa phương. PV
Xem