Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam tiếp nhận 2 người tàn tật vào làm việc

20/08/2004

Ngày 29/7/2004, tại Hà Nội, Văn phòng NCCD đã tổ chức buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để trao Quyết định tiếp nhận và điều động cho hai người tàn tật là anh Nguyễn Xuân Trường, người tàn tật vận động, vừa tốt nghiệp khoa Dầu khí

Ngày 29/7/2004, tại Hà Nội, Văn phòng NCCD đã tổ chức buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để trao Quyết định tiếp nhận và điều động cho hai người tàn tật là anh Nguyễn Xuân Trường, người tàn tật vận động, vừa tốt nghiệp khoa Dầu khí, và anh vũ Quốc Dũng, thiểu năng trí tuệ, tốt nghiệp Khoa công nghệ thông tin ( Đại học Bách khoa Hà Nội) về 2 đơn vị trực thuộc Tổng công ty là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chế biến Dầu khí và Viện Dầu khí. Đây là một bước “đột phá”, mở đầu để các doanh nghiệp khác noi gương trong việc thực hiện Nghị định 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm cho người tàn tật, trong đó có quy định mỗi doanh nghiệp trong ngành công nghiệp nặng phi tiếp nhận 2% tổng số lao động trong biên chế là người tàn tật, đối với doanh nghiệp bình thường thì tỷ lệ này là 3%
Xem