Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Học viện báo chí và tuyên truyền: Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2010

25/05/2010

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 8 năm 2010.

File đính kèm : Thông tin tuyển sinh
Xem