Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chương trình Học bổng Năng lực Lãnh đạo Australia

12/05/2010

Học bổng Năng lực Lãnh đạo Australia (ALA) bắt đầu nhận đơn cho năm học 2011. Học bổng Năng lực Lãnh đạo (ALA) là một phần thuộc Chương trình Học bổng Australia do thủ tướng Australia Kevin Rudd công bố tháng 11 năm 2009.

Học bổng Năng lực Lãnh đạo Australia (ALA)

Tối đa 200 suất học bổng ALA sẽ được cung cấp cho những ứng viên xuất sắc trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để tham gia các khóa học sau đại học tại Australia năm 2011. Từ năm 2006 tới nay đã có 72 ứng viên Việt Nam được cấp học bổng này.

Học bổng ALA nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, xây dựng các mối quan hệ và đối tượng, và giải quyết các vấn đề ưu tiên đang ảnh hưởng tới con người trong khu vực Chấu Á - Thái Bình Dương.

Học bổng ALA có giá trị lên tới 150.000 đô la Australia cho bậc học thạc sỹ và 300.000 đô la Australia cho bậc học tiến sỹ. Học bổng còn bao gồm một chương trình phát triển năng lực lãnh đạo chuyên sâu cho tất cả những người nhận học bổng.

Thơi gian nhận đơn xin Học bổng ALA sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2010.

Để biết thêm thông tin về học bổng ALA và quá trình nộp đơn, xin mời truy cập trang web : http://www.ausaid.gov.au/scholar/ala.cfm

Để hỏi thêm thông tin xin liên hệ:

Cô Hồ Phương Điệp.
Trưởng điều hành Quảng bá và Tuyển chọn của chương trình Học bổng Australia cho sự phát triển tại Việt Nam
Email: hpdiep@asdiv.edi.vn hoặc Tel: (84-4) 3939-39391/2, máy lẻ 105
Xem