Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh: Tuyển sinh cao học năm 2010

12/05/2010

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh cao học tháng 8 năm 2010.

Các chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ: Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Xã hội học; Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Kinh tế chính trị; Quản lý kinh tế; Kinh tế phát triển; Chính trị học; Hồ Chí Minh học; Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; Văn hóa học; Tôn giáo học.

Các thông tin chi tiết bao gồm : Điều kiện dự tuyển; Các môn thi tuyển và thời gian thi tuyển; Đối tượng và chính sách ưu tiên; Hồ sơ dự tuyển xem file chi tiết đính kèm.

File chi tiết đính kèm : Thongtinchitiet

Xem