Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chương trình Học bổng Phát triển New Zealand: Niên khóa 2011

27/04/2010

Đại sứ quán New Zealand (NZ) đang tuyển ứng viên cho Chương trình Học bổng Phát triển New Zealand (NZDS) sau đại học tại các trường đại học NZ năm học 2011. Học bổng NZDS thuộc chương trình phát triển và viện trợ quốc tế của Bộ Ngoại giao và Ngoại thương NZ.

Nhóm NZDS-Public dành cho cán bộ của các cơ quan nhà nước chủ chốt có nguyện vọng học tập nghiên cứu về các lĩnh vực ưu tiên về phát triển nông nghiệp và nông thôn, môi trường, giáo dục và phát triển kinh tế. Các ứng viên phải do cơ quan đề cử và chứng minh có khả năng tiếng Anh đủ đáp ứng yêu cầu của các trường đại học mong muốn.

Mẫu đăng ký Chương trình NZDS và Thông tin chi tiết về các chủ đề học tập, các yêu cầu về Tiếng Anh và thủ tục đăng ký  có sẵn trên trang website của Đại sứ quán NZ tại địa chỉ www.nzembassy.com/vietnam và thông tin chi tiết hơn về chương trình NZDS trên website của NZAID tại địa chỉ www.nzaid.govt.nz.

Các ứng viên chương trình NZDS cần nộp hai bản đăng ký có xác nhận của Vụ Tổ chức Cán bộ tới Đại sứ quán NZ và một bản cho Vụ Quan hệ kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hạn chót là 5h chiều ngày 10 tháng 5 năm 2010.

File chi tiết đính kèm :
hocbongNZDS
Xem