Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tham vấn lấy ý kiến hướng dẫn thực hiện Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội tại Việt Nam”

03/03/2014

Chiều 28/2 tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với một số đơn vị liên quan tới Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội tại Việt Nam” SASSP tổ chức Hội thảo tham vấn các cơ quan Trung ương về dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Dự án. Tham dự buổi hội thảo có ông Phạm Quang Phụng -Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, ông Đặng Kim Chung-Vụ trưởng Giám đốc dự án SASSP ( Bộ LĐ-TBXH), các chuyên gia đến từ Ngân hàng thế giới tại Việt Nam cùng đại diện các Bộ, ngành liên quan.

Khai mạc hội thảo, ông Phạm Quang Phụng đã nhấn mạnh, việc góp ý cho dự thảo Thông tư liên tịch nêu trên là hết sức quan trọng và cần thiết nhằm quy định đối tượng áp dụng, nguyên tắc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay, cơ cấu tổ chức Dự án; thực hiện chương trình trợ giúp xã hội hợp nhất; lập dự toán, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội hợp nhất từ nguồn ngân sách nhà nước áp dụng đối với Dự án “ Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”.

Sau phần phát biểu khai mạc, hội thảo đã nghe nhóm chuyên gia tư vấn trình bày dự thảo Thông tư nói trên và các ý kiến phản biện từ các chuyên gia, nhà quản lý đến từ các cơ quan tổ chức liên quan. Hội thảo cũng đã nghe phần giải trình tiếp thu của Ban quản lý dự án SASSP và các chuyên gia tư vấn về dự thảo Thông tư, cũng như kế hoạch triển khai thực hiện.


Được biết, Dự thảo thông tư này sẽ tiếp tục được bổ sung và lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương ký ban hành trong thời gian tới

Xem