Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đảng ủy khối các doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện NQ 30a và an sinh xã hội

22/07/2013

Ngày 19/7 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo bền vững đối với các huyện nghèo trên cả nước giai đoạn 5 năm 2008-2012.


Dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam; đại diện các tỉnh, huyện được thụ hưởng từ Chương trình 30a.


Đồng chí Trương Thị Mai,  Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác an sinh xã hội và thực hiện  Nghị quyết 30a của Chính phủ trong 5 năm 2008 – 2012, các đơn vị trong Khối  đã tham gia hỗ trợ công tác an sinh xã hội với tổng giá trị trên 8.500 tỷ đồng, 26 trong số 32 Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng trong khối doanh nghiệp cam kết và thực hiện hỗ trợ 54/62 huyện nghèo với tổng giá trị hỗ trợ trên 1.900 tỷ đồng. Thông qua các hoạt động an sinh xã hội, các doanh nghiệp, ngân hàng trong khối đã góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới ở vùng sâu vùng xa, đồng thời góp phần củng cố quốc phòng an ninh xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. 
Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã chủ động và bằng khả năng cao nhất của mình tích cực tham gia, thực hiện có kết quả công tác xóa đói, giảm nghèo. Qua đó đã góp phần đáng kể, thiết thực giúp một bộ phận dân cư, cộng đồng trong 54/62 huyện nghèo của cả nước cải thiện được nơi ăn ở, sinh hoạt, phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm; cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh và giáo viên ở một số địa phương vùng đồng bào dân tộc đang có nhiều khó khăn, góp phần nhanh chóng thực hiện được các mục tiêu mà Nghị quyết 30a của Chính phủ đã đề ra, đồng thời phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng xã hội, làm tốt công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương cho biết: “Thời gian qua, các doanh nghiệp, ngân hàng trong khối đã chủ động đi đầu trong việc thực hiện các chương trình và làm tốt công tác trách nhiệm xã hội, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng Chính phủ trong công tác an sinh xã hội. Khối doanh nghiệp Trung ương đã chấp hành nghiêm túc sự phân công của Chính phủ và chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo bền vững đối với các huyện nghèo trên cả nước; Thông qua nhiều hoạt động như xây dựng cơ sở hạ tầng điện đường trường trạm hỗ trợ cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn gia đình liệt sỹ…”.

Các đơn vị nhận bằng khen của Thủ thướng Chính phủ

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm đánh giá cao sự vào cuộc của các tập đoàn doanh nghiệp trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các huyện nghèo nằm trong Nghị quyết 30a  suốt 5 năm vừa qua, đặc biệt trong bối cảnh tự bản thân các doanh nghiệp cũng gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh bởi ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu. Theo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm, từ nguồn kinh phí hỗ trợ, cam kết từ các doanh nghiệp, tập đoàn đã giúp các huyện 30 a giảm tỷ lệ nghèo bình quân 5-6%/năm, gợi mở nhiều phương thức giúp các tỉnh, huyện nghèo thực hiện an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững. Thứ trưởng cũng đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo các tập đoàn, doanh nghiệp trong thời gian tới tiếp tục gắn bó trách nhiệm, thực hiện các cam kết hỗ trợ huyện 30a phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, mới đây Thủ tướng Chính phủ mới phê chuẩn quyết định thêm 30 huyện nghèo được hưởng cơ chế đầu tư như Chương trình 30a, rất cần nguồn lực, kinh nghiệm từ các tập đoàn, doanh nghiệp trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội nhấn mạnh việc các tập đoàn, tổng công ty ra sức vì cộng đồng nhưng phải hướng đến mục tiêu: Giảm nghèo bền vững. Hiện cả nước còn 9,76% hộ nghèo theo tiêu chuẩn hộ nghèo mới. Chính sách cho người nghèo trong những năm qua đã được Quốc hội ban hành khá nhiều, bán sát thực tế của người dân. Tuy nhiên, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị mỗi vùng miền (ví dụ, chuẩn nghèo ở Đông Nam Bộ phải khác Tây Bắc) thì nên có một quy định chuẩn nghèo khác nhau. Riêng về những chương trình của các tập đoàn, tổng công ty thực hiện ASXH các đơn vị cần đầu tư hơn nữa cơ sở hạ tầng các vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc. Bởi theo báo cáo, nước ta có 53 dân tộc thiểu số, chỉ chiếm 15% dân số nhưng chiếm 40% số hộ nghèo.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 4 tập đoàn đã có nhiều đóng góp trong thực hiện an sinh xã hội, hỗ trợ các huyện nghèo. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm đã trao tặng 4 tập đoàn, doanh nghiệp Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về những đóng góp xuất sắc trong công tác hỗ trợ an sinh xã hội, giảm nghèo. Ngoài ra, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cũng trao tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho 11 đảng bộ trực thuộc và 17 Bằng khen của Đảng ủy khối cho các cá nhân và doanh nghiệp.

 

Xem