Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đắk Lắk: Bình quân mỗi năm giảm 3,08% tỷ lệ hộ nghèo

19/07/2013

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, cấp ủy, chính quyền các cấp và các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ và kịp thời các chính sách, chương trình giảm nghèo. Kết quả giảm nghèo bình quân là 3,08%/năm, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch và đã có 10/16 xã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 50%, 3/3 xã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 40%.

Nhiều hộ nghèo ở Đắk Lắk đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng từ cây cà phê

Chỉ tính trong 2 năm gần đây, hộ nghèo toàn tỉnh Đắk Lắk đã giảm từ hơn 81.000 hộ (chiếm tỷ lệ 20,82% cuối năm 2010) xuống còn 59.271 hộ (14,67%) cuối năm 2012 (giảm 21.782 hộ, tỷ lệ giảm 6,15%); trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số so với tổng số hộ dân tộc thiểu số giảm từ 38,95% xuống còn 27,95% (bình quân mỗi năm giảm 5,5%). Về hộ cận nghèo, giảm từ gần 33.500 hộ, tỷ lệ 8,59% cuối năm 2010 xuống còn 28.241 hộ (6,99%) vào cuối năm 2012 (giảm 5.208 hộ, tỷ lệ giảm 1,6%).

 

Đối với việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, Ngân hàng chính sách xã hội đã giải quyết cho hơn 113.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, với số tiền 1.502.047 triệu đồng; trong đó có 44.037 lượt hộ nghèo, vay 580.182 triệu đồng; 29.332 lượt học sinh, sinh viên khó khăn vay 387.899 triệu đồng; 81 lao động thuộc  diện nghèo, gia đình chính sách đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, vay 1.826 triệu đồng; 20.733 lượt hộ dân vùng khó khăn, vay 360.776 triệu đồng. Tổng dư nợ các chương trình cho vay từ Ngân hàng chính sách xã hội là 214.959 hộ, với số tiền 2.725.104 tỷ đồng; trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo là 88.937 hộ với số tiền 955.541 tỷ đồng; tổng số nợ quá hạn là 24.508 tỷ đồng, chiếm 0,89% tổng dư nợ. Nhìn chung nguồn vốn cho vay được giải ngân kịp thời, giúp cho hộ nghèo có thêm vốn làm ăn, giảm bớt khó khăn, tập trung sản xuất, tăng thu nhập.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã giúp nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống

Đối với chương trình dạy nghề cho người nghèo và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Đắk Lắk đã tổ chức các lớp dạy nghề cho 4.219 lao động, trong đó, trên 90% là người dân tộc thiểu số và lao động thuộc hộ nghèo với ổng kinh phí lên đến 13,4 tỷ đồng. Chương trình khuyến nông, khuyến lâm cho người nghèo, ngành Nông nghiệp và PTNT Đắk Lắk đã tổ chức 57 lớp tập huấn, hướng dẫn cách làm ăn cho 2.280 lượt hộ dân tham gia, tổ chức hội thảo đầu bờ cho 360 lượt hộ (trong đó có khoảng 60% là hộ nghèo); tổ chức xây dựng các mô hình trình diễn và đã có 85 hộ nghèo tham gia với tổng kinh phí thực hiện là 784,76 triệu đồng. Qua đánh giá, chương trình khuyến nông, khuyến lâm đã giúp cho các hộ nông dân, hộ nghèo biết cách sản xuất, làm ăn hiệu quả, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.

Dự án xây dựng mô hình giảm nghèo, Đắk Lắk thực hiện xây dựng 3 mô hình giảm nghèo cho 190 hộ nghèo tham gia, với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng, gồm mô hình trồng bông tại huyện Cư M’gar và Buôn Đôn; mô hình trồng bắp lai tại huyện Ea Kar; mô hình chăn nuôi Bò tại huyện M’Đrắk.

Xem