Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Năm 2005, đội ngũ giáo viên dạy nghề tiếp tục được chuẩn hoá

08/03/2005

Ban GV – TCDN cho biết trong năm nay, ngoài việc lập KH và tổ chức bồi dưỡng chuẩn hoá cho giáo viên dạy nghề các cấp, Ban này còn phải tổ chức thẩm định giáo trình 9 môn học và chương trình đào tạo sư phạm cao đẳng sư phạm kỹ thuật cho đội ngũ giáo viên dạy nghề. Ngoài ra theo dự kiến, Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm toàn quốc lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới và để chuẩn bị cho Hội thi này, Ban GV đã bắt đầu triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi từ đầu tháng 3 Hồng Minh (Tạp chí Lao động Xã hội)

Xem