Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cà Mau phát triển trung tâm học tập cộng đồng

24/02/2005

Sau hơn 3 năm triển khai phát triển nhiều hình thức học tập trong nhân dân, Cà Mau đã có gần 43% số xã, phường, thị trấn thành lập được Trung tâm học tập cộng đồng, với hơn 9500 người theo học.

Hoạt động của những Trung tâm này là mở lớp học nghị quyết, chỉ thị các cấp uỷ Đảng, chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tập huấn cho ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở học tập các chuyên đề về phát triển nông nghiệp, y tế, văn hoá, trang bị kiến thức khoa học lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt.. giúp nông dân ứng dụng vào thực tế sản xuất trên đồng ruộng đạt hiệu quả, nâng cao trình độ dân trí. Điển hình là những trung tâm tổ chức học tập có hiệu quả như: Phường 8 (TP. Cà Mau), Khánh Hoà (U Minh), Trần Hợi (Trần Văn Thời), Thị trấn Đầm Dơi… Năm nay, Cà Mau phấn đấu có một nửa số xã, phường và thị trấn có TTHTCĐ hoạt động hiệu quả nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức của cộng đồng, trình độ dân trí phục vụ công cuộc xây dựng đổi mới đất nước đang trên đà phát triển. Lê Huy Hải
Xem