Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

4.123 học viên và người sau cai nghiện được học nghề

21/02/2005

Bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch CĐ Lực lượng TNXP TPHCM, cho biết các đơn vị trực thuộc làm công tác tiếp nhận, giáo dục, quản lý người cai nghiện đã tổ chức 173 lớp dạy nghề với 4.123 học viên và người sau cai nghiện; đã cấp trên 600 chứng chỉ nghề, 142 giấy chứng nhận nghề.

Thu nhập của người sau cai nghiện ở các đơn vị từ 200.000 đồng đến 450.000 đồng. Riêng các anh Bành Minh Đức và Ủ Minh Triết cùng là cán bộ tổ thuộc đội lao động tình nguyện số 2 với mức thu nhập 600.000 đồng/người/tháng. Các đơn vị cũng đã tổ chức 215 lớp dạy văn hóa cho 7.400 người, trong đó dạy xóa mù chữ và bổ túc tiểu học cho 4.273 người. Hiện nay, số học viên và người sau cai nghiện các đơn vị quản lý là 14.395 người (1.048 nữ), trong đó số học viên đã hoàn thành giai đoạn 24 tháng là 8.845 người. Hữu Bắc
Xem