Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thành lập trường ĐH Lao động - Xã hội

04/02/2005

Ngày 31/1, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm vừa ký quyết định số 26/2005/QĐ-TTg về việc thành lập trường ĐH Lao động - Xã hội.

Trường ĐH Lao động - Xã hội được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng LĐ-XH hiện nay. Đây sẽ là cơ sở cơ sở đào tạo đại học, trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục - Đào tạo, trường có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng có quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Mỹ Hạnh
Xem