Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sở Công nghiệp TPHCM: 1.589 người được đào tạo, đào tạo lại

28/01/2005

Ngày 20-1, Công đoàn (CĐ) Sở Công nghiệp TPHCM đã tổng kết hoạt động năm 2004. Ông Nguyễn Ngọc Chính, Chủ tịch CĐ sở, cho biết năm 2004, dù sản xuất khó khăn, nhưng hầu hết các CĐ cơ sở đều duy trì phong trào thi đua, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.

Đó là phong trào “Sống- lao động văn minh tiết kiệm”; “Bông hồng năng suất”; “Tăng năng suất, giảm phế phẩm”; “Mỗi đoàn viên là một lao động giỏi, mỗi tổ công đoàn là một tập thể lao động sáng tạo”; “Mỗi đoàn viên là một tiếp thị viên”... Trong năm, CNVC-LĐ toàn sở còn thực hiện 12 công trình thi đua, 147 đề tài nghiên cứu, sáng kiến cải tiến, tiết kiệm và làm lợi 9,2 tỉ đồng. Có 53 tập thể và 202 cá nhân lao động giỏi, gần 2.400 người được nâng bậc, nâng lương và 1.589 người được đào tạo, đào tạo lại. Hữu Bắc
Xem