Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ninh Bình gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn bị thu hồi đất

27/01/2005

Giám đốc Sở Lao động- TBXH Ninh Bình là một tỉnh thuần nông, nằm ở phía nam đồng bằng Bắc bộ, diện tích tự nhiên trên 14.000 Km2, được phân thành 3 vùng rõ rệt: miền núi, đồng bằng và miền biển, thu nhập bình quân đầu người thấp, đời sống còn nhiều khó khăn. Đất nông nghiệp có gần 70 ngàn ha chiếm 46% diện tích tự nhiên... Theo số liệu thống kê năm 2003, cả tỉnh có 914 nghìn người, trong đó lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 529.863 người tập trung chủ yếu trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 71%; công nghiệp, XD chiếm 16,5%, thương mại và dịch vụ chiếm 12,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo chiều hướng tích cực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 39%, công nghiệp - xây dựng chiếm 32%, dịch vụ chiếm 29%.

Trước tình hình đó, Tỉnh uỷ Ninh Bình đã có chương trình hành động và mục tiêu là: “Phát triển kinh tế- xã hội với tốc độ tăng trưởng cao và vững chắc, bình quân từ 10%/năm trở lên, khai thác và huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, đảm bảo an ninh lương thực. Tập trung cao cho sự phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch và xuất khẩu...”. Để thực hiện mục tiêu trên trong năm qua tỉnh đã hoàn thành quy hoạch chi tiết một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp, như: khu công nghiệp Ninh Phúc, khu công nghiệp Gián Khẩu, khu công nghiệp Tam Điệp, cụm công nghiệp Cầu Yên... Vấn đề bức xúc đặt tra trong việc giải phóng mặt bằng để xây dựng các khu công nghiệp là dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động những vùng bị chuyển mục đích sử dụng đất – sang làm phi nông nghiệp (tạm gọi là mất đất). Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung mọi khả năng huy động mọi nguồn lực thực hiện việc dạy nghề và giải quyết việc làm, đặc biệt dạy nghề cho hàng ngàn lao động ở các khu công nghiệp như Gián Khẩu với tổng diện tích 95 ha đất bị chuyển mục đích sử dụng ở 3 xã Gia Trấn, Gia Xuân và Gia Vân, mỗi xã 25% diện tích đất canh tác. Do đó để chuyển số lao động đang làm nghề nông nghiệp sang làm các nghề khác đòi hỏi các cấp, các ngành phải quan tâm tập trung giúp các xã dạy nghề chuyển đổi mô hình sản xuất. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình đã hướng dẫn các xã bị mất đất khảo sát, điều tra thống kê phân loại lao động để nắm được độ tuổi, giới tính, trình độ văn hoá, nguyện vọng học nghề... từ đó có kế hoạch xây dựng đề án dạy nghề và giải quyết việc làm cho họ. Đối tượng lao động được dạy nghề ở các địa phương bị mất đất có độ tuổi từ 15- 60 tuổi, cá biệt có một số người độ tuổi dưới 15 hoặc trên 60 tuổi cũng có nhu cầu tham gia học nghề tiểu thủ công nghiệp. Trong số lao động trên có khoảng 30%- 35% là lao động trẻ, từ 18- 30 tuổi có trình độ văn hoá từ lớp 10 trở lên, có sức khoẻ đủ điều kiện để học các nghề kỹ thuật (như cơ khí, hàn, tiện, phay, lái xe, lái máy ủi, xúc...). Số lao động này Sở Lao động- TBXH tỉnh Ninh Bình phối hợp với các địa phương tư vấn chọn lựa nghề sau đó làm hồ sơ xin học nghề và giới thiệu đến các trường các cơ sở dạy nghề trong và ngoài tỉnh. Để tạo điều kiện cho người lao động học nghề, tỉnh đã có chính sách như hỗ trợ học phí, tiền sinh hoạt phí, ưu tiên tuyển chọn vào làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp, số còn lại sẽ được các trung tâm giới thiệu việc làm giới thiệu đi làm việc ở các khu công nghiệp trong toàn quốc, ưu tiên cho vay vốn để đi xuất khẩu lao động hoặc tự tạo việc làm. 70% số lao động còn lại là phụ nữ, người cao tuổi, trình độ văn hoá thấp không thể theo học các nghề kỹ thuật hoặc không thể rời khỏi quê hương để đi học nghề và làm việc, tỉnh đã lựa chọn một số doanh nghiệp mạnh để trực tiếp gặp gỡ người lao động giới thiệu các mặt hàng đang SXKD, khả năng tiêu thụ sản phẩm, thu nhập bình quân của người lao động..., đồng thời cam kết giúp họ tiêu thụ sản phẩm. Sở Lao động- TBXH còn hướng dẫn các địa phương bị thu hồi đất xây dựng các mô hình sản xuất cho phù hợp, thành lập mới các HTX thủ công mỹ nghệ như HTX Thêu Ngọc Bích, HTX chiếu cói Thành Vinh, HTX may giang đan Tân Sơn... làm vệ tinh cho các doanh nghiệp trên cùng tổ chức sản xuất và kinh doanh đồng thời tiến hành xây dựng đề án dạy nghề và tổ chức sản xuất sau dạy nghề trình UBND các huyện, phê duyệt; sau đó phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức khai giảng và dạy nghề cho người lao động theo từng đề án. Sở Lao động- TBXH chỉ đạo và phối hợp với phòng Tổ chức- LĐXH các địa phương thường xuyên kiểm tra giám sát các lớp học, đảm bảo dạy nghề đủ thời gian, số lượng học viên, lựa chọn các giáo viên có đủ trình độ sư phạm và chuyên môn, đảm bảo dạy đúng chương trình và cuối khoá học có kiểm tra và cấp chứng chỉ nghề theo đúng qui định của Tổng cục dạy nghề. Với kinh phí là 1,2 tỷ đồng,trong đó Nhà nước hỗ trợ 5
Xem