Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Ngãi: Tập trung đào tạo nguồn nhân lực

14/01/2005

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của tỉnh và Khu kinh tế Dung Quất giai đoạn 2005 – 2010.

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi xác định các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng là: huy động mọi nguồn lực phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực, bố trí nguồn ngân sách đầu tư cơ sở vật chất và kỹ thuật cho công tác đào tạo cũng như tập hợp mạnh mẽ các nguồn lực, tranh thủ tối đa mọi nguồn kinh phí từ Trung ương, từ những người sử dụng lao động, những nhà đầu tư…Phát triển mạng lưới các cơ sở đào tạo và dạy nghề, đa dạng hoá phương thức đào tạo, xây dựng chính sách đãi ngộ đội ngũ giáo viên dạy nghề. Sử dụng lao động đi học tập ở nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề, có chính sách hỗ trợ cho học sinh nghèo hiếu học, cử tuyển học sinh vùng sâu, vùng xa, bộ đội xuất ngũ đi học nghề, đặc biệt ưu tiên các gia đình bị chuyển đổi quyền sử dụng đất do di dời theo quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp và đô thị hoá. Khuyến khích doanh nghiệp đào tạo và sử dụng lao động có kỹ thuật ở địa phương thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp hoặc cơ sở đào tạo với mức 300.000 đồng/lao động kỹ thuật; đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý trong công tác phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài; đảm bảo đủ nguồn lực về tài chính cho công tác đào tạo nguồn nhân lực. Hiện nay toàn tỉnh có hơn 440 doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo việc làm cho gần 8000 lao động. Dự kiến đến năm 2010, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ tăng gấp 2,5 lần, bình quân tăng 20%/năm và mỗi năm thu hút từ 3000 – 3500 lao động. Từ năm 2000 đến năm 2010, các đơn vị sản xuất, kinh doanh công nghiệp và dịch vụ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh có nhu cầu sử dụng khoảng 52.000 lao động, trong đó lao động kỹ thuật qua đào tạo là 38.000, bình quân mỗi năm cần tuyển dụng từ 5500 đến 6500 lao động kỹ thuật. Nguyễn Đăng Lâm
Xem