Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội giảng giáo viên dạy nghề tỉnh Bình Dương lần thứ II

26/11/2004

Sở Lao động – TBXH tỉnh Bình Dương vừa tổ chức Hội giảng giáo viên dạy nghề của tỉnh lần thứ II – 2004. Việc tổ chức Hội giảng giáo viên dạy nghề giỏi không chỉ nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, động viên giáo viên học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mà còn nhằm đánh giá năng lực giảng dạy thực tế của các giáo viên dạy nghề để các cấp quản lý xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo viên. Tham gia Hội giảng có 29 giáo viên của 11 trường, trung tâm dạy nghề của tỉnh. Hội giảng có 2 phần: nhận thức và trình giảng. Tổng số tiết giảng là 29 gồm các nhóm nghề như: điện công nghiệp, điện tử, điện cơ, chế tạo máy. Thảo Lan (Tạp chí Lao động và xã hội)

Xem