Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

10 trường đại học và cao đẳng thực hiện đào tạo liên thông

23/11/2004

Từ tháng 10- 2004, Bộ Giáo dục- đào tạo đã cho phép 10 trường đại học và cao đẳng tổ chức đào tạo liên thông từ bậc thấp lên bậc học cao hơn. Đây là cơ hội giúp cho sinh viên tiếp cận với hệ thống bằng cấp bằng chính thực lực của mình. Liên thông gồm cả từ bậc học dưới lên bậc học trên cho học sinh giỏi, đồng thời từ bậc học trên xuống dưới bậc dưới cho học sinh học lực kém, tránh tình trạng bị ra khỏi trường vẫn có cơ hội được học tập.

Các trường thực hiện thí điểm gồm: Đại học bán công Tôn Đức Thắng, từ Trung học chuyên nghiệp lên Đại học ở hai ngành Công nghệ kỹ thuật điện và Công nghệ Điện tử- Viễn thông; Cao đẳng cộng đồng Trà Vinh thí điểm vượt cấp từ dạy nghề lên cao đẳng ở hai ngành Công nghệ kỹ thuật điện và nuôi trồng thuỷ sản và phát triển nông nghiệp nông thôn. Các trường đào tạo liên thông từ Trung học chuyên nghiệp lên Cao đẳng gồm: Đại học Thuỷ sản Nha Trang với hai ngành Nuôi trồng thủy sản và Quản trị kinh doanh; Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Hải Dương với ngành Đào tạo kế toán và Quản trị kinh doanh; Cao đẳng Xây dựng số 1 ngành Công nghiệp xây dựng; Cao đẳng Nông lâm ngành Trồng trọt và chăn nuôi; Cao đẳng Giao thông vận tải với ngành Công nghệ xây dựng công trình giao thông vận tải; Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình với khoa Kinh tế nông nghiệp, Kế toán hành chính sự nghiệp và Kế toán doanh nghiệp. Quốc Minh (TTXVN)
Xem