Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thanh Hoá: triển khai đào tạo nghề cho nông dân giai đoạn 2005-2010

19/11/2004

Vừa qua, Hội Nông dân Thanh Hoá và Trường Trung học dạy nghề nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 (Bộ Nông nghiệp) đã ký kết chương trình phối hợp đào tạo nghề cho nông dân giai đoạn 2005-2010. Mục tiêu của dự án nhằm giúp nông dân nâng cao dân trí, nâng cao năng lực quản lý và biết cách làm kinh tế có hiệu quả thông qua việc đưa itến hộ KHKT vào sản xuất và quản lý, xây dựng các mô hình kinh tế…Được biết, chương trình dự kiến mỗi năm mở từ 6 đến 7 lớp đào tạo nghề dài hạn cho khoảng 250 người và từ 4 đến 5 lớp trung học tại chức, các lớp đào tạo nghề ngắn hạn theo nhu cầu của nhân dân… Mỹ Hạnh (Tạp chí LĐXH)

Xem