Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đồng Nai: dạy nghề miễn phí cho 3 đối tượng cần ưu đãi

19/11/2004

Năm học 2004 – 2005, tỉnh Đồng Nai đã đưa vào sử dụng thêm 3 Trung tâm dạy nghề ở 3 huyện miền núi và Tân Phú, Xuân Lộc và Vĩnh Cửu, đồng thời làm thủ tục thành lập 2 Trung tâm dạy nghề ở huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ. Năm học này, tỉnh phấn đấu tuyển mới 52.000 học viên học nghề, trong đó có từ 700 đến 800 bộ đội xuất ngũ; 500 con em đồng bào các dân tộc thiểu số và khoảng 10.000 thanh niên nông thôn ở các vùng sâu, vùng xa, tăng từ 20 đến 50% so với năm học trước và giảm tỷ lệ học sinh bỏ học xuống còn 9%.

Đồng Nai đã thực hiện chế độ học nghề miễn phí cho 3 đối tượng: bộ đội xuất ngũ, con em các gia đình chính sách và đồng bào các dân tộc, trang bị các chương trình khuyến nông cho thanh niên nông thôn thuộc khu vực các xã ven lòng hồ Trị An để cung cấp việc làm tại chỗ. Năm học 2003 – 2004, tỉnh có 63 cơ sở dạy nghề, đã dạy nghề cho 51.000 học viên. Nhờ vậy, đã cấp chứng chỉ đào tạo nghề cho 44.000 người, trong đó có 500 học viên là bộ đội xuất ngũ và 300 người là con em đồng bào các dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh. Minh Hưng (TTXVN)
Xem