Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Các trung tâm học tập cộng đồng ở Cao Bằng hoạt động có hiệu quả

10/11/2004

Cao Bằng hiện có 43 trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) tại các xã, phường, thị trấn (chủ yếu ở các huyện Nguyên Bình, Thạch An và Quảng Uyên) hoạt động có hiệu quả.

Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ của Hội khuyến học tỉnh với các cấp chính quyền, trung tâm khuyến nông, hướng nghiệp dạy nghề… nên không chỉ cơ sở vật chất được trang bị khá, mà nội dung đào tạo của các Trung tâm này cũng phù hợp với đặc điểm dân cư từng vùng và gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Qua gần 2 năm hoạt động, các TTHTCĐ đã tổ chức được 330 lớp học cho trên 22.000 lượt người. Nội dung hoạt động chủ yếu cña các trung tâm này là: phổ biến pháp luật, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc bảo vệ cây trồng, chăn nuôi gia súc gia cầm, cung cấp các kiến thức về chăm sóc sức khoẻ ban đầu, vệ sinh môi trường.. TTHTCĐ xã Tam Kim (huyện Nguyên Bình) tổ chức các lớp chuyển giao kỹ thuật trồng lúa, ngô giống mới, đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số địa phương biết chăm sóc, thâm canh tăng vụ nên sản lượng lương thực từ 1800 tấn (năm 2002) lên 2100 tấn (năm 2004), giảm tỷ lệ đói nghèo mỗi năm 5%. Người dân xã Duyệt Trung (thị xã Cao Bằng) sau khi được học tập tại TTHTCĐ đã bỏ những giống cũ chuyển sang giống mới cho năng suất cao; đồng thời biết xây dựng nhiều trang trại chăn nuôi theo phương thức mới, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 2 năm qua lên khá nhanh và đã có hơn 30 hộ thoát nghèo, trong đó có tới 80% số hộ đạt tiêu chuẩn Gia đình Văn hoá. Từ hiệu qủa thiết thực kể trên, tỉnh Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch phát triển thêm khoảng 20 Trung tâm nữa ngay trong năm nay, đồng thời đa dạng hoá các hình thức đào tạo nghề, bồi dưỡng văn hoá… đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương. Lưu Thanh Tuấn (TTXVN)
Xem