Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nga hỗ trợ Việt Nam đào tạo 150 nghìn cán bộ khoa học và công nhân kỹ thuật

10/11/2004

Diễn đàn hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga/Liên Xô là sự khẳng định những thành tựu to lớn mà 2 nước đã đạt được trên lĩnh vực hợp tác giáo dục hơn nửa thế kỷ qua, đánh dấu quan hệ hợp tác giữa hai dân tộc”.Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm đã nhấn mạnh như vậy tại Diễn đàn “Nửa thế kỷ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga/Liên Xô”.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay đã giúp Việt Nam đào tạo 52 nghìn cán bộ khoa học, kỹ thuật, văn hoá - xã hội và 98 nghìn công nhân kỹ thuật, giáo viên dạy nghề và thực tập sinh nâng cao tay nghề .Trong số này trên 30 nghìn người có trình độ đại học, hơn 3 nghìn phó tiến sỹ và gần 200 tiến sỹ. Thảo Lan
Xem