Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thanh Hoá phối hợp đào tạo nghề cho nông dân giai đoạn 2005 – 2010

10/11/2004

Đầu tháng 11/2004, Hội nông dân Thanh Hoá và Trường trung học Dạy nghề nông nghiệp và phát triển nông thôn I (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp đào tạo nghề cho nông dân Thanh Hoá giai đoạn 2005 – 2010.

Mục tiêu chính của hoạt động phối hợp đào tạo là: giúp nông dân làm giàu, nâng cao năng lực quản lý, nâng cao dân trí và làm ăn có hiệu quả; kết hợp đưa khoa học – kỹ thuật, khoa học quản lý, công nghệ, xây dựng các mô hình kinh tế, hình thành các vùng sản xuất hàng hoá cho nông dân. Chương trình đào tạo dự kiến mỗi năm mở từ 6 đến 7 lớp đào tạo nghề dài hạn cho 240 đến 250 người và từ 4 đến 5 lớp trung học tại chức. Ngoài ra, trường có chương trình đào tạo nghề ngắn hạn trên cơ sở nhu cầu của hội nông dân. Thảo Lan
Xem