Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bà Rịa – Vũng Tàu: Nhiều biện pháp truy thu nợ bảo hiểm xã hội

17/02/2005

Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có 1335 doanh nghiệp ngoài quốc doanh nhưng mới chỉ có 312 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội cho hơn 13.440 lao động. Tổng số tiền các đơn vị nợ quỹ BHXH đến cuối năm 2004 lên đến 10 tỷ đồng. Một số đơn vị nợ lớn như Công ty Tramatsuco nợ 2.920 tỷ. Công ty gạch men Hoàng Gia 1,3 tỷ, Công ty thiết kế và Xây dựng Dầu khí nợ 1 tỷ. Công ty liên doanh Paradise 850 triệu, Công ty Dịch vụ Hậu cần thuỷ sản 700 triệu đồng… Các doanh nghiệp trốn tham gia đóng bảo hiểm bằng nhiều cách như cố tình không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng. Có doanh nghiệp kê khai bảng lương đóng BHXH thấp hơn lương thực tế hoặc kê danh sách người lao động ít hơn thực tế để giảm số tiền đóng BHXH. Tình trạng các doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài quốc doanh nợ dây dưa kéo dài 3 –4 năm vẫn tiếp diễn.

Bà Rịa – Vũng Tàu đã thực hiện nhiều biện pháp truy thu số tiền nợ BHXH ở các đơn vị. Ngành BHXH phân công cán bộ chuyên quản giỏi nghiệp vụ bám sát cơ sở để đối chiếu “công nợ” kịp thời; đôn đốc thu BHXH đúng, đủ theo thời gian quy định và kịp thời điều chỉnh mức đóng bảo hiểm theo đối tượng tham gia, tiền lương, BHXH còn tham mưu với lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh công tác thu BHXH, chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở các đơn vị sai phạm, cố tình vi phạm chế độ BHXH. Tuy đã có quy định về xử phạt hành vi vi phạm pháp luật HBXH đối với người sử dụng lao động, nhưng đến nay chưa có một đơn vị nào trong tỉnh bị xử phạt. Đoàn Việt (TTXVN)
Xem