Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Huyện Tháp Mười (Đồng Tháp): xuất khẩu lao động đạt gần 93% chỉ têu tỉnh giao

11/12/2004

Đến cuối tháng 11/2004, huyện Tháp Mười có 390 lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có 125 lao động được xuất cảnh, đạt gần 93% chỉ tiêu tỉnh giao, chủ yếu làm việc ở 2 thị trường Malaysia và Đài Loan. Địa phương có số lao động đi làm việc ở nước ngoài nhiều nhất là xã Đốc Bình Kiều với 18 lao động. Ngoài số lao động đã xuất cảnh, hiện nay huyện Tháp Mười vẫn còn trên 260 lao động đang theo học định hướng. Để tạo điều kiện cho lao động đi làm việc ở nước ngoài có được nguồn vốn chi phí ban đầu, từ đầu năm đến nay huyện Tháp Mười đã cho trên 180 lượt lao động mượn vốn với số tiền trên 350 triệu đồng. Hiện này, phòng Lao động – TBXH đang tích cực tuyên truyền và tư vấn xuất khẩu lao động cho những lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao./. Mỹ Hạnh

Xem