Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Các lao động Việt Nam tại Nhật Bản được hưởng quyền lợi như người bản xứ

26/11/2004

Đó là chính sách mới được Bộ Y tế và lao động Nhật Bản thông báo cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam. Theo đó, đối tượng được Nhật Bản tuyển dụng phải có đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp đại học hoặc có 10 năm kinh nghiệm làm các nghề kỹ thuật trở lên. Những đối tượng này khi sang làm việc tại Nhật Bản sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi, tiền lương…như lao động bản xứ. Tuy nhiên, phía Nhật Bản chưa đưa ra thông báo cụ thể về các chính sách cũng như các đầu mối tuyển dụng loại hình lao động này. Thảo Lan (Tạp chí Lao động và xã hội)

Xem