Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cần tuyển dụng 2.083 lao động

21/01/2010

Ngày 20/01/2010, tại Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố Hà Nội đã diễn ra phiên giao dịch việc làm thứ 2 trong tháng 01/2010.

Như các phiên giao dịch tổ chức trong thời gian trước, phiên giao dịch việc làm do Trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức luôn thu hút được sự tham gia đông đảo của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế và người lao động đến từ nhiều nơi trong khu vực Hà Nội cùng tham gia.

Tại phiên giao dịch việc làm kỳ 1 diễn ra ngày 10/01 đã thu hút sự tham gia của 71 đơn vị, bao gồm: 01 doanh nghiệp nhà nước; 38 doanh nghiệp cổ phần; 27 công ty TNHH; 05 công ty có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng số nhu cầu tuyển dụng là 1.959 lao động.

Trong phiên giao dịch thứ 2 này, tiếp tục thu hút sự tham gia của 63 đơn vị tham gia, bao gồm: 01 doanh nghiệp nhà nước; 37 doanh nghiệp cổ phần; 19 công ty TNHH; 05 công ty có vốn đầu tư nước ngoài; 01 doanh nghiệp tư nhân, với tổng số nhu cầu tuyển dụng là 2.083 lao động. Trong đó:

- Lao động có trình độ đại học trở lên: 114 người

- Lao động có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp: 119 người

- Lao động có trình độ trung cấp: 1.084 người

- Lao động phổ thông: 766 người.

Được biết, các phiên giao dịch việc làm tiếp theo sẽ được tổ chức định kỳ 2 lần/ tháng. Dự kiến sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và tham gia của một lực lượng lớn lao động và các công ty, tổ chức có nhu cầu tuyển dụng.

Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội là cơ quan thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. Với việc tổ chức định kỳ các phiên giao dịch việc làm hàng tháng đã đem lại nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động trẻ, góp phần từng bước giải quyết các vấn đề liên quan đến việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố hiện nay.
Xem