Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đồng Nai: Các doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động tăng bình quân từ 1,7 đến 2,2 triệu đồng

15/01/2010

Sở LĐ-TB&XH Đồng Nai vừa tổ chức họp báo công bố một số nội dung liên quan đến tình hình thực hiện việc hướng dẫn chi trả bảo hiểm thất nghiệp; tiền lương năm 2009 và thưởng tết của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Hiện nay, đã có 234 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài báo cáo tình hình thực hiện tiền lương, tiền thưởng cuối năm. Theo đó, thu nhập bình quân năm 2009 của người lao động đạt 2,833 triệu đồng/người/tháng (cao nhất là 18,935 triệu đồng/người/tháng và thấp nhất là 1,115 triệu đồng/người/tháng). Mức thưởng tết cho người lao động bình quân đạt 2,258 triệu đồng/người (cao nhất là 140 triệu đồng và thấp nhất là 1 triệu đồng). 124 doanh nghiệp khối Nhà nước và cổ phần có mức thu nhập bình quân là 3,2 triệu đồng/người/tháng và tiền thưởng tết bình quân là 3,2 triệu đồng/người. Thu nhập bình quân khối các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân là 1,7 triệu đồng/người/tháng và mức thưởng tết bình quân ở khối này là 1,7 triệu đồng/người.

Tính đến chiều ngày 13-01-2010, có 135 người thuộc 32 doanh nghiệp đăng ký nộp hồ sơ để được hướng dẫn các thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có 35 hồ sơ đủ thủ tục được chuyển đến nơi đóng BHTN xét duyệt cho người lao động hưởng.


Xem