Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

24/12/2009

Sáng ngày 24/12/2009, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 22-TC/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư và Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì hội nghị. Tham dự còn có Thứ trưởng Phạm Minh Huân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, VCCI, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, TP. Hồ Chí Minh, cùng đại diện lãnh đạo các Sở Lao – TBXH, Liên đoàn Lao động, Ban Quản lý các khu công nghiệp – khu chế xuất và một số tỉnh phía Bắc như Vỉnh Phúc, Hà Nội…

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ và Quyết định số 1129/QĐ-TT của Thủ tướng chính phủ về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW nêu trên, Ban cán sự Đảng, các Bộ ngành và Ủy ban nhân Nhân dân các tỉnh, thành phố đã tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng đơn vị trong hệ thống chính trị để triển khai thực hiện. Tại nhiều địa phương, cấp ủy Đảng đã trực tiếp chỉ đạo chính quyền phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, tạo nên sự thống nhất đồng bộ và đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Mục đích của Hội nghị lần này là nhằm đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm của các Bộ, ngành và các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW và Quyết định số 1129/QĐ-TT để từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực giúp cho hoạt động triển khai trong thời gian tới đạt được hiệu quả tốt hơn, tiếp tục xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ một cách bền vững, lâu dài, đồng thời tập trung giải quyết những mâu thuẫn mới có khả năng phát sinh, hạn chế thấp nhất đình công xảy ra không đúng trình tự quy định của pháp luật.

Hội nghị đã được nghe Thứ trưởng Phạm Minh Huân trình bày Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW và Quyết định số 1129/QĐ-TT. Theo đó, công tác quản lý Nhà nước về lao động, về hoạt động đầu tư được tăng cường một bước; Các thiết chế hỗ trợ đối thoại, tham vấn được củng cố; Thành lập, củng cố, kiện toàn tổ chức công đoàn và tổ chức đại diện người sử dụng lao động được triển khai ở nhiều địa phương; Trình độ chuyên môn của người lao động được nâng lên, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được quan tâm cải thiện; Số cuộc đình công có xu hướng giảm.

Tiếp đó, các đại biểu còn được nghe 7 bản báo cáo của các cơ quan như: Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc là những cơ quan và địa phương triển khai tốt Chỉ thị số 22-CT/TW và Quyết định số 1129/QĐ-TT trong năm qua.

Thông qua Hội nghị lần này, đại diện các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, rút ra những cách làm hay, những biện pháp tốt để tuyên truyền nhân rộng, đồng thời có kế hoạch chỉ đạo sát sao, cụ thể, đồng bộ, huy động toàn bộ hệ thống chính trị nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, thúc đẩy việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ để phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những kết quả và mô hình cũng như cách làm có hiệu quả của từng địa phương, phù hợp với tình hình thực tế. Bộ trưởng cũng nghi nhận những kiến nghị và giải pháp mà các Sở, ngành, địa phương đề xuất cho năm tới. Thông qua Hội nghị lần này, Bộ trưởng đã chỉ đạo các địa phương cần rà soát lại những vấn đề vướng mắc, chưa triển khai được để tập tung đẩy mạnh và giải quyết kịp thời; nơi nào chưa xây dựng kế hoạch thì khẩn trương xây dựng kế hoạch để thực hiện. Ngoài ra, các tỉnh, thành phố cần tập trung xây dựng cơ chế ba bên để đối thoại, hiệp thương với các doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ các vương mắc và hỗ trợ những vấn đề có liên quan.
Xem